Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och potenser

Skapad 2020-10-02 14:04 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under veckorna 42-48 kommer vi att arbeta med området bråk och tal i potensform. Du kommer att lära dig att storleksordna bråk Räkna med addition, subtraktion, multiplikation och division med bråk och räkna med Potensform och Grundpotensform

Innehåll

 • v. 41 

  Prov kap 1 

   

  v. 42 Kapitel 2.  

  Bråk och potenser

   

  Jämföra och Räkna med bråk  

   

   

  s. 64-69

   

   

   

  v. 43 

  Addition och subtraktion av bråk 

   

   s. 70-75

   

   Diagnos torsdag/fredag

  v. 45 

  Multiplikation av bråk  

  Division av bråk 

   

   s. 77-80

  s. 81-86

   

   

  v. 46 

  Potenser och Tiopotenser 

   

   s. 88- 97

   

   

  v. 47 

  Blandande uppgifter 

   

   s. 100-104

   

  v. 48 

   

  Ti  24/11 Prov 

Filmer hittar ni: 

Jämföra och Räkna med bråk

Addition och subtraktion av bråk

Multiplikation av bråk

Division av bråk

Potenser

Tiopotenser

 • Kunskaper att uppnå:

 •  
 • Du ska kunna; 

 • göra uträkningar (uppställningar) i alla räknesätt. 

 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 

 • avrunda tal 

 • omvandla från bråkform till blandad form och tvärtom.

 • förlänga och förkorta bråk. 

 • storleksordna bråk

 • addera och subtrahera med tal i bråkform

 • multiplicera och dividera med tal i bråkform

 • räkna med tal i potensform/tiopotensform 

 • skriva tal i grundpotensform

 •  

·       Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par

 

Begrepp: Blandad form, Bråkform, Täljare, Nämnare, Förlänga, Förkorta, Minsta gemensamma nämnare, Decimalform, Potens, Tiopotens, Bas, Exponent, Grundpotensform,  Multiplikation, Division

B

Bedömning

Din förmåga att:

tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent åk 8

Lägre ---------->
---------------->
Högre ---------->
Beräkningar
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Val av metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Samtala
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Bråk och potenser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Storleks ordna bråk
Kan storleksordna enkla bråk ex. 2/5, 3/4, 1/3
Kan med säkerhet storleksordna olika typer av bråk
Kan med stor säkerhet storleksordna bråk
Ny aspekt
Räkna med bråk
Kan addera, subtrahera och multiplicera enklare bråk - bråk med samma nämnare - bråk där man först gör någon enklare förkortning eller förlängning Kan förkorta och förenkla bråk
kan addera, subtrahera, multiplicera och division bråk - bråk med olika nämnare Använder minsta gemensamma nämnare
Kan obehindrat lösa uppgifter med bråk. Svarar i enklast form
Potensform
Kan skriva uttryck i potensform Kan omvandla enkla tal från potensform till vanligt tal samt tvärtom
Göra beräkningar och svara i grundpotensform
Kan obehindrat beräkna uppgifter i grundpotensform.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: