Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handlingsplan Natur och Teknik 2020-2021

Skapad 2020-10-02 14:03 i Hobergets förskola Bollnäs
Förskola
Hobergets Förskolas Handlingsplan för Natur och Teknik.

Innehåll

Nuläge

Vi är en nyuppstartad förskola som har nära till naturen, bland annat skogen Hoberget som vi även är döpt efter (Hobergets förskola). Vi har tillgång till en snickarbod samt ateljéer där vi kan utforska natur/teknik och experiment. Vi kommer även att arbeta mot Grön-Flagg där temat är Djur och Natur.

Mål

 • Barnen visar respekt mot Djur och Natur - Allemansrätten (Ha kännedom genom att benämna, berätta, känna igen samt genom aktivt handla för att vara rädd om djur och natur)
 • Barnen visar nyfikenhet att utforska olika tekniker, redskap och material (Utvecklar nyfikenhet genom att aktivt delta och/eller uttrycker tankar och funderingar)
 • Barnen visar på kunskap om djuren kopplat till avdelningsnamnen, (Bi, Fågel/Fågelsorter, Myra, Räv, Grävling, Björn och Bäver genom att benämna, berätta och eller känna igen utseende/läte)
 • Barnen får bekanta sig med närmiljön samt dess fauna

 

Genomförande

 • Vi utforskar vår nya utegård
 • Vi besöker skogen återkommande
 • Vi utforskar vårt närområde
 • Vi använder ateljén och snickarboden för undervisning, experiment och utforskande.
 • Vi jobbar aktivt mot grön flagg
 • Vi använder naturmaterial i skapandeprocessen och experiment
 • Barnen får ställa hypoteser
 • Varje avdelning utformar en egen planering i Unikum
 • Upplever och utforskar experiment genom NTA
   

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar löpande genom digitala verktyg och för in i Unikum. Alla i arbetslaget är delaktiga i dokumentationsprocessen.

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar för barnens utbildning och lärande.

Uppföljning

Förskolan följer upp arbetet med Natur och Teknik en gång per termin.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: