Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prestationspsykologi

Skapad 2020-10-02 14:24 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
I det här området kommer du få lära dig om psykologiska faktorer relaterat till prestation.
Gymnasieskola Hälsa
I det här ämnesområdet lär ni er om hur olika psykologiska faktorer kan vara relaterade till prestation. Ni får ta del av psykologiska perspektiv inom mental träning samt aktuell forskning. Ni ges också en möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp, egna-/andras handlingar och attityder. I undervisningen ska ni också utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Innehåll

 

Vecka

Ämnesområde

Lärande

Metod

Övrigt

48

 

Utifrån behov och mål. 

Omprov/Rester


För övriga: Låna och läsa självhjälpsbok i klassrummet, med en promenadpaus i tystnad utomhus. 

 

49

Prestations-

psykologi

Individuella teorier (del ⅓, inom olika källor)
-Vad är behaviorism och hur är perspektivet kopplat till prestation?

Läsa i din självhjälpsbok i klassrummet (30min)


 • Kamrat-

samtal om vad man läst


Samläsning, valda delar ur bok och artikel


-Skriva mindmap i mindre grupper


Stående medveten stretch.


Läxa: Ta med pepplåt, dålig låt och klassisk musik, till kommande lektion samt ombytta i oömma träningskläder, efter väder.  

49

   

Aktivitet:

 • löpning till musik

 • rask promenad till musik


Samläsning av artikel och diskussion i tvärgrupper. 


Utföra exitticket enskilt.  

Kläder för utomhuslöpning eller rask promenad, efter väder. Kom ombytta och klara. Ta med vatten efter behov.

50

   

Prata med en kompis när man springer/promenerar. 


Testa teorimetod socialt stöd praktiskt. 


Se filmsnutt om oss som sociala varelser. 


EPA-reflektion muntligt

Kläder för utomhuslöpning eller rask promenad, efter väder. Kom ombytta och klara. Ta med vatten efter behov.

50

 

Kognitiv psykologi


-Tankefälla

-Kognitivt schema

-Automatisk- och kontrollerad tanke

Genomgång och samläsning av psykologisk teori vid tavlan. 


Övning IP


Läsa självhjälpsbok.

 

51

 

Neuologisk/biologisk psykologi


-Hjärncellen

-Plasticitet

Rita hjärncellen och träna på att beskriva plasticitet, med penna och papper - samt egna exempel. 

Ha med ritblock och penna

51

 

-Hormoner

/transmittorer

Samtal och samläsning om hur prestation påverkas av våra hormoner och vårt tänkande. 

 

1

 

Hur kan du förändra en vana, med stöd i psykologisk teori? 

Läsa igenom aktuell forskning, med hjälp av artiklar, i expertgrupper. 


Presentera det man lärt sig för varandra, i tvärgrupper. 


Skriva sammanfattande text om möjlig enskild vaneförändring, med hjälp av det ni lärt er i tvärgrupperna.

 

2

 

Olika faktorer i vår vardag som påverkar vår prestation, enligt aktuell forskning. 

 

Egna och andras handlingar och attityder.

Läsa exempel på olika faktorer som påverkar vår prestation, samläsning av valda delar & läsa självhjälpsbok 30 min. 


Intervjua en kamrat (i klassrummet) och närstående (ringa): 


-Vilka faktorer påverkar din prestation, positivt respektive negativt? 

- Hur hanterar du de faktorer du möter i din vardag för att stärka din prestation? 


Individuell reflektion:

-Vad har jag lärt mig av min kamrats samt närståendes attityder och handlingar?

 
2  

Examination

Skriva en individuell sammanfattande text som lämnas in, med hjälp av olika källor.


Besvara fråga enskilt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Psykologiska faktorer i relation till prestation.
  Hal  -
 • Aktuell forskning inom området.
  Hal  -
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.
  Hal  A
 • I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
  Hal  C
 • I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
  Hal  E

Matriser

Hal
Prestationspsykologi

Kunskapskvalitet

E
C
A
Beskriva
Aktuell forskning inom mental träning och olika faktorer i människan vardag som påverkar prestationsförmågan
Du är mer kortfattad och det förekommer viss tvekan men har med centrala delar Har fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, i bekanta situationer.
Du diskuterar och beskriver innehållsrikt
Utgår ifrån flera perspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: