Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Demokrati och diktatur

Skapad 2020-10-02 14:23 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Hur organiserar vi våra samhällen!?

Innehåll

Arbetsområde Demokrati & Diktatur

 

Bildresultat för pressfrihetBildresultat för pressfrihet

 

Mål: 

Eleven ska utveckla sina kunskaper om demokrati samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

 

Centralt innehåll:

Demokrati och politiska system på olika nivåer. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. 

Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.

Planering:

 

Vecka

Tisdag

Torsdag

35

ÖN

Introduktion

36

Demokrati/ideologier

Ingen lektion

37

Rollspel 

Rollspel

38

Rollspel

Bibliotek infosök

39

Rollspel

Diktatur

40

UTVECKLINGSSAMTAL

STUDIEDAG

41

Demokrati-diktatur

Massmedias roll

42

Massmedias roll

Amerikanska systemet

43

Amerikanska systemet

Amerikanska valet

44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

45

Amerikanska valet

Hur gick det?

46

Inför examination

Examination

Examination torsdag v.46

Du kommer under examinationen få i uppgift att:

Jämföra ett demokratiskt styrelseskick med en diktatur och redogöra för fördelar och nackdelar med de båda styrelseskicken. 

Argumentera för och emot respektive modell.

Diskutera massmedias roll i demokratier respektive diktaturer.

 

Att läsa på inför provet:

Föreläsningsmaterial i classroom

Sidor ur Arena 1,2,3

Demokrati & Diktatur: 37-39, 43-45, 50-59

USA Statsskick 60-64

Massmedia: 288-292, 294-296

Klipp

https://urskola.se/Produkter/205990-Har-jag-nagot-val-USA-valet-och-sociala-medier

https://urskola.se/Produkter/205451-Perspektiv-pa-varlden-Statsskick-demokrati-till-varje-pris

 

Kunskapskrav som bedöms

E

C

A

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. 

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. 

Eleven diskuterar översiktligt massmedias roll i demokratier och diktaturer

Eleven diskuterar utförligt massmedias roll i demokratier och diktaturer

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat massmedias roll i demokratier och diktaturer

Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter

Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: