Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsbevakning och källkritik

Skapad 2020-10-02 14:34 i Veta skola Mjölby
Grundskola 2 Samhällskunskap
Vi möts hela tiden av nyheter. Det kan vara på tv, i telefonen, på sociala medier eller i tidningen. Men vad är en nyhet? Vilka är det som bestämmer att det blir en nyhet? Och hur kan vi veta att en nyhet är sann? Allt detta ska vi ta reda på när vi jobbar med arbetsområdet.

Innehåll

Mål med undervisningen

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

- lyssna på nyheter och kunna återberätta dem med egna ord.

- ställa frågor till nyhetsinslaget.

- reflektera över om/vad nyheterna betyder för eleven och om/hur den påverkar elevens vardag.

- framföra en egen åsikt.

- använda verktyg för att avgöra en nyhets värde och relevans.

 

Arbetssätt

Eleven kommer:

- ta del av nyhetsinslag.

- analysera och jämföra nyhetsinslag.

- presentera en nyhet och framföra självständiga ståndpunkter.

- ta del av arbetet inom nyhetsproduktionen.

 

Bedömning

Bedömningen inom arbetsområdet kommer fokusera på elevens förmåga att:

- återberätta nyheter.

- tydligt återberätta en nyhet så resterande elever förstår.

- kunna framföra och förklara en egen åsikt.

- använda sig av kritiska verktyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Sh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: