👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få- Estetisk verksamhet/ verkstad åk 1-3, ht 2021-vt 2022

Skapad 2020-10-02 14:42 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 3 Estetisk verksamhet
Vi ska göra olika föremål där vi tränar på några redskap och material. Vi kommer att träna på att välja färg och material

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med att öka den skapande förmågan i verkstaden genom att arbeta med olika material samt olika tekniker, där vi arbetar med passande redskap. På verkstaden försöker vi ha elevernas fantasi, intresse eller idéer som grund till det praktiska arbetet. Vi kommer även att arbeta en del med klassens tema.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Kunskapsmål

Du ska vara delaktig i att välja färg, material och redskap. Du får stöd hela tiden men du skall vara delaktig i skapandet. 

Arbetssätt

Vi ska träna på att välja färg eller material

Vi ska träna på att arbeta i olika material.

Vi ska träna på att använda enkla redskap och verktyg

Mycket kommer att bli: se, prova och göra

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

       - välja färg och material

       - hantera enkla redskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9