Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mesopotamien och Egypten

Skapad 2020-10-02 15:00 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F – 9 Historia
I den här kursen lär vi oss om hur de första civilisationerna kom till. Vi skriver också en faktauppsats om gamla Egypten.

Innehåll

Människor och tro för länge sedan
Historia/religion


Syfte
Syftet med kursen är att få förståelse för hur man levde och tänkte förr. Man brukar säga att historien alltid har något att lära oss. Vi kan alltid lära oss av misstagen som våra förfäder gjorde...

Förmågor vi tränar
• använda en historisk referensram
• reflektera över hur historia används
• använda historiska begrepp
• reflektera över livsfrågor
• analysera hur religioner påverkar och påverkas

Mål

 Ha kunskap om vad religion är
 Ha kunskap om hur de första städerna blev till
 Ha kunskaper om det gamla Egypten
 Kunna söka och kritiskt granska fakta om Egypten
 Kunna skriva en faktauppsats
 Kunna ha egna tankar kring fakta om Egypten

Betyg

A=mycket goda kunskaper samt väl utvecklade analyser
C=goda kunskaper och utvecklade analyser
E=grundläggande kunskaper och enkla analyser


Detta ska göras

 -Vi pratar om stenåldern
 -Vi diskuterar begreppet ”religion”
 -Grupparbete ”staden”
 -Vi läser om Mesopotamien
 -Faktauppsats om Egypten 

Ni ska alltså skriva en uppsats om Egypten.

Arbetet är individuellt och lämnas in i inlämningsmapp. Ni skall alltså göra ett fint häfte där det skall finnas en fin framsida, en innehållsförteckning, en faktadel med text och bilder, analys samt källdiskussion och källförteckning. Ni får leta fakta i historieboken, religionsboken, internet samt andra böcker. Lämpliga källor är ne.se, SO-rummet, ungafakta.se…

Här följer några obligatoriska rubriker som skall fyllas med innehåll:

 Innehållsförteckning
 Inledning
 Historisk tidslinje
 Karta
 Religion
 Farao
 Livet för en vanlig egyptier
 Kvinnan i Egypten
 Analys
 Källdiskussion
 Källförteckning

Utöver dessa får du lägga till frivilliga rubriker.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: