Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt planering - Rörelse

Skapad 2020-10-02 15:26 i 093221 Förskolan Grönkullen Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema: Rörelse Vårt projekt kommer att handla om rörelse. Med fokus på lutande planet och ljud.

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

Barnen visar tydligt intresse för dans, musik, ljud av olika slag. Rutschkanan är även något de återkommer till flera gånger om dagen, där de både åker ner själva och skickar ner olika material. 

 

Syftet med projektet är att utforska lutande planet i samband med ljud och estetiska läroprocesser.

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

- Ge barnen möjlighet att skapa en förståelse för fenomenet ''lutande planet''

- Skapa egna ljud

- Dokumentera och reflektera med barnen

 

Exempel på litteratur:

Musikspråka i förskolan, med musik, rytmik och rörelse av Mallo Vesterlund

Babblarna-Fingerresan

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

Nyckelord: Utforskande, estetiska läroprocesser, uttryck och kommunicera upplevelser.

Vi kommer att dela upp projektet i två spår:

1. Fokus på lutande planet

Vi kommer att utforska lutande planet utifrån rutschkanan. 

Exempelvis, undersöka friktion och hur olika föremål åker ned i rutschkanan med och utan färg.

Använda projektorn både i pedagogisk dokumentation och projicera vattenfall eller liknande.

Utforska närmiljön, besöka en backe och ta med föremål att rulla ned. Använda oss av kroppen och röra oss till musik på ett lutande underlag.

 

2. Ljud i samband rörelse

Vi kommer tillsammans skapa ljud av olika föremål.

Testa olika instrument

Spela in ljuden från när vi utforskar föremål som rör sig i rutschkanan.

Använda oss av appen Soundbox och Tripp trapp träd.

Skapa egna instrument.

Känna igen olika ljud, exempelvis gruppens röster eller djur.

Dansa till olika ljud.

 

Exempel på lek:

Ljud-skattjakt.

Vi letar gemensamt efter ljud i vår omgivning både inne och ute. Undersöker hur vardagliga föremål låter och vad kan användas för att skapa musik.

 

Använda sig av rutschkanan där vi doppar bilar i färg och utforskar vad bilen skapar i färgen.

 

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Finns det något som vi kan utveckla?

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: