Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mentala avslappnings- och träningsmetoder

Skapad 2020-10-02 15:31 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Hälsa
I det här arbetsområdet kommer du att lära sig genomföra, planera, dokumentera och värdera mentala avslappnings- och träningsmetoder. Du kommer också att genomföra motivation- och målfokusering. Du skall träna på att använda träningsplanering som en metod för att stärka det friska och se dig själv som en resurs för välbefinnande.

Innehåll

 

Vecka

Ämnesområde

Lärande

Metod

Plats/Övrigt

4

Mentala avslappnings- och träningsmetoder

Avspänning och spännings-

reglering relation till hälsa.. Utföra medvetna rörelser (yoga, qigong) och samläsning av valda delar ur aktuell forskning.

Samling vid klassrummet, med övningar utförs utomhus. Kläder efter väder. 

4

 

Medvetna rörelser för avslappnings- och styrka

Medveten stretch, dynamisk och statisk styrka. 

5

 

MindfulnessFöreläsning om mindfulness


Utföra meditation tillsammans. 

 

5

   

Fortsättning


Utföra mindfulness-

övningar

 

6

   

Utföra mindfulness-

övningar

 

6

 

Motivationsteori

Utföra motivationsövningar

 

7

   

Fortsättning

 

7

   

Fortsättning

 

9

 

Målfokusering

Utföra målbildsövning

 

9

   

Fortsättning. 

 

10-11

 

Skriva träningsplanering. 

5 veckors program

 

12

 

Utföra träningsplanering


Dokumentera träning

Läxa: Komma igång med tränings-

planering i din fritid v 12-16.  

13

 

Skriva egna övningar

   

15

 

Spela in egna övningar och öva dem. 

   

16

 

Examination: 

Värdera resultat, mentalt träningsprogram. 

   

16

   

Omdömes-

samtal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Motivation och målfokusering.
  Hal  -
 • Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.
  Hal  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett gott resultat, och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier. Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Hal  A
 • Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat. Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier. Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.
  Hal  C
 • Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat. Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier. Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.
  Hal  E

Matriser

Hal
Mentala avslappnings- och träningsmetoder

Kunskapskvalitet

E
C
A
Redogöra, planera, genomföra, dokumentera och värdera.
Redogöra för, planera och genomföra mentala tränings- och avslappningsmetoder. Dokumentera, utvärdera och diskutera fysiska- och psykiska effekter
Motiverar mer kortfattat sina handlingar med centrala psykologiska begrepp och teorier. Återkopplar till teori till sammanhang. Beskrivningen är till viss del underbyggd av teorier/relevant fakta, men med mindre god förankring i källor/teorier.
Innehållsrik beskrivning och diskussion. Tar egna initiativ, vet när den behöver stämma av med handledare och är mer självständig (=efter samråd) Väldokumenterad träningsplanering ( =noggrann). Överför sina kunskaper till fler sammanhang än det som exemplifierats av lektioner (=nya situationer).
Kan beskriva flera perspektiv och motiverar och förankrar väl i psykologisk teori Genomför praktiskt utförande och/eller väljer material och procedurer utan tvekan Anpassar sitt arbete till olika förutsättningar Ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: