Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - planeringsarbete

Skapad 2020-10-02 16:00 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Under kommande period ska du tillsammans med med din grupp planera en skapande aktivitet för de andra i klassen. Ni kan välja bild, form, drama, dans, musik eller någon kombination av dessa.

Innehåll

Vad? 

Planera i grupp en skapande aktivitet för övriga i klassen. 

Varför?

Du ska öva på att skapa möjligheter, att med skapande verksamhet som metod, främja andras lärande och utveckling. 

Hur?

Du tänker kreativt och med engagemang kring vad du och din grupp ska arbeta med. Pröva olika alternativ för att sedan göra en planering utifrån kunskapskraven som anges nedan. 

Bedömning

E: Du planerar tillsammans med de andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare. Du använder materiall, redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. I arbetet interagerar du, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Du gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder du med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar du uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar du översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

C: Du planerar tillsammans med de andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare. Dessutom väljer och använder du material, redskap och metoder som passar för uppgiften. Du diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet interagerar du, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Du gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder du med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar du uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar du utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

A: Du planerar tillsammans med de andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar du kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Dessutom väljer och använder du material, redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar ditt val. Du diskuterar utförligt och nyanserat din egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid ditt eget handlande. I arbetet interagerar du, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Du gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder du med säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar du uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.
  Peg  -
 • Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang.
  Peg  -
 • Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.
  Peg  -
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
  Peg  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Dessutom väljer och använder eleven material, redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
  Peg  A
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare. Dessutom väljer och använder eleven material, redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
  Peg  C
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare. Dessutom använder eleven material, redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
  Peg  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: