Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Årskurs 3 Läsåret 20/21

Skapad 2020-10-02 16:17 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Bild, årskurs 3
Grundskola 3 Bild
Under året kommer du få lära dig använda olika slags tekniker när du ska skapa egna alster. Du kommer dessutom få lära känna flera kända konstnärer och få analysera deras konstverk.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
 • analysera bilders uttryck, innehåll och funktioner från förr och nu

 

För att lära dig kommer du att:

 • få skapa olika slags berättande bilder utifrån ett givet tema (ex. hällristningar från forntiden)
 • få skapa egna alster utifrån din egen fantasi 
 • få använda olika slags tekniker, verktyg och material för att skapa olika slags alster (ex. fotografera, runstenar i pappersform, skålar av lera)
 • få arbeta med färglära
 • få berätta och skriva om dina egna samt andras bilder
 

Du visar att du kan när:
 • du kan skapa bilder som berättar något
 • du kan använda några enkla tekniker, verktyg och material
 • du kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder och bakgrunder.
 • du kan analysera och berätta om bilder från förr och nu

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild Årskurs 3 Läsåret 20/21

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bildframställning
Skapa berättande bilder.
Du skapar inte berättande bilder.
Du kan skapa berättande bilder.
Dina bilder du skapat är berättande och välarbetade.
Redskap för bildframställning
Skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder och bakgrunder.
Du skapar inte bilder på ett fungerande sätt med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder och bakgrunder.
Du kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder och bakgrunder på ett fungerande sätt.
Du skapar bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder och bakgrunder på ett välfungerande sätt.
Bildframställning
Använda några enkla tekniker, verktyg och material.
Du använder inte olika slags tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt när du skapar dina alster.
Du kan använda några enkla tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
Du använder flera olika slags tekniker, verktyg och material när du skapar dina alster på ett väl fungerande sätt.
Bildanalys
Analysera och berätta om bilder från förr och nu.
Du kan inte analysera och berätta om bilder från förr och nu.
Du kan analysera och berätta om bilder från förr och nu.
Du kan analysera och berätta om bilder från förr och nu samt göra egna kopplingar till dina erfarenheter och andra bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: