Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Papper (år 5)

Skapad 2020-10-02 16:54 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
I detta arbete kommer du att få lära dig om tekniska system kopplat till "papper". Hur går det till att göra papper? Vi får följa hela processen och vi lär oss även att tillverka eget papper.
Grundskola 5 Teknik
I detta arbete kommer vi att läsa oss om tekniska system kopplade till "papper". Vi får lära oss hela processen träd till papper. Vi kommer få lära oss att tillverka eget papper och vi kommer skapa egna pappersförpackningar.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med olika uppdrag i NTA-lådan: PAPPER

 

Vi läser texter och pratar begrepp. Vi tränar begrepp med hjälp av denna quizlet.

 

Vi ser på filmer från NTA och sli:

1. Film om papperstillverkning:

https://www.youtube.com/watch?v=6cbYiAvI9cQ&fs=1&hl=sv%5FSE&rel=0

2. Så här går det till på pappersfabriken:

https://streamio.com/api/v1/videos/5318b7a55b9035dfe900084f/public_show?link=true&player_id=4c9b6854b35ea807b5000001

3. Hur går processen till från skog till papper?

Sli.se: Från skog till bok

Sli.se: Tidningspapper tur och retur

 

 Mål:

Du ska kunna beskriva pappers funktion och egenskaper förr och nu.

Du ska kunna beskriva och förklara hur papper tillverkas från träd till papper.

 

Du ska lära sig tillverka eget papper och egna pappersprodukter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: