Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lieber Deutsch 2, HT

Skapad 2020-10-02 18:12 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under höstterminen kommer vi att jobba med: Etappe 3 – Skicka inbjudningskort, falsche Freunde, att lära känna nya personer. Repetition av ackusativ, prepositioner som styr ackusativ, repetition av modala hjälpverb, löst sammansatta verb. Etappe 4 – Skola och ämnen, beskriva sin egen skolvardag, arbete och yrken. Repetition av possessiva pronomen, dativobjekt, prepositioner som styr dativ.

Innehåll

Tyska - årskurs 9 höstterminen. 

 

Lieber Deutsch 2 

 

Under höstterminen kommer vi att jobba med: 

 

Etappe 3 – Skicka inbjudningskort, falsche Freunde, att lära känna nya personer. Repetition av ackusativ, prepositioner som styr ackusativ, repetition av modala hjälpverb, löst sammansatta verb. 

Etappe 4 – Skola och ämnen, beskriva sin egen skolvardag, arbete och yrken. Repetition av possessiva pronomen, dativobjekt, prepositioner som styr dativ. 

 

 

Det här ska du utveckla: 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. 

 

Det här ska du arbeta med: 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 

 • Åsikter, känslor och erfarenheter. 

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Du ska visa din förmåga att: 

 • förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk. 

 

 • i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner. 

 

 • Du kan använda någon strategi för att förstå det du läser och hör samt när du skriver och talar. 

 

 • i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

 

 

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att arbeta med läromedlet Lieber Deutsch 2, för att ge dig grunderna i det tyska språket. Vi lyssnar på enkelt talad tyska, läser texter högt för att träna på uttal, arbetar med ordinlärning och grammatik bl a via Quizlet. 

Varje vecka går vi igenom nya ord och texter som vi tränar på i skolan. De här orden och texterna blir din läxa till veckan därpå. Vi arbetar med att skriva enklare texter som sedan utvecklas alltmer. Vi tränar också på att utveckla förmågan att tala tyska och under lektionerna kommer ni att få arbeta enskilt, i par och i helklass. 

Ett par veckor av terminen kommer vi att ägna oss åt projektarbete. 

Under våren kommer vi att genomföra de nationella bedömningsstöden. Där prövas de fyra förmågorna läsa, skriva, tala och höra. Det muntliga provet genomförs parvis och bedöms av två tysklärare. 

Vi kommer under höstterminen att repetera valda delar inför de prov som genomförs under vårterminen. 

 

Bedömning: 

Under terminen tränar ni på de olika förmågorna läsa, skriva, höra och tala. Du får kontinuerlig återkoppling på din utveckling i de olika förmågorna. Nivån för betyget E ser du när du fyller i din Språkportfolio, se dokument i Unikum. För betygen D-A behöver ditt språk vara tydligare och mer utvecklat. 

Den slutliga bedömningen sker i slutet av terminen vid betygssättningen. 

 

 

Utvärdering: 

Utvärderingen sker kontinuerligt under terminen, exempelvis med hjälp av Språkportfolio (se dokument i Unikum). 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: