Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig själv!

Skapad 2020-10-02 20:30 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Boken om mig själv - du arbetar med något som du är proffs på - nämligen dig själv! Du ska helt enkelt skriva en bok om dig själv. Boken ska innehålla tio kapitel.

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

Syfte:

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Följande punkter ur det centrala innehållet i svenska kommer att behandlas:

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll:

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild, och ljud samspelar.

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsats, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Texter som kombinerar ord och bild. 

 

Konkretiserade mål:

 

Du ska under ett antal veckor under höstterminen skriva en bok med ca 10 kapitel. Under den här tiden kommer du lära dig mycket om skrivprocessen, träna på stavning och grammatik, samt öva på att använda datorn som ett hjälpmedel när du skriver. Du tränar också på egen planering av ditt arbete och att hålla tidsramar.

 

Undervisningen:

 

 • Skriv kapitlen i den ordning du vill, men skriv ett utkast först.

 • Bearbeta innehåll och språk innan du ber om respons.

 • Använd även kompisar som bollplank.

 • Bearbeta och kombinera text och bilder/fotografier.

 • Arbetet ska dessutom ha en framsida och en innehållsförteckning. Förslag på kapitelrubriker har du fått av din lärare.

 

Du kommer under arbetets gång att träna på ditt sätt att skriva genom skrivprocessen, dvs du får skriva en text, få kommentarer, ändra eller skriva om, få nya kommentarer osv. Ni kommer också att läsa och hjälpa varandra med era texter. Boken kommer att innehålla flera olika kapitel. Sju stycken är obligatoriska och några är valfria. Du ska välja minst tre stycken från de valfria.

 

Skriv i jag-form. Det är du själv och dina tankar och upplevelser som är det viktigaste. Försök att inte bara skriva vad som hände utan varför det var viktigt för dig och hur det har påverkat dig. Intervjua gärna dina föräldrar, släktingar och kompisar för att skaffa dig så mycket information som möjligt.

 

Du skriver på din Chrome-book. Glöm inte innehållsförteckning.

 

 

Matriser

Sv SvA
Boken om mig själv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften/textens genre
Eleven följer till största delen instruktionen. Huvuddelen av de obligatoriska delarna finns med. Förstasida och/eller Innehållsförteckning saknas.
Eleven följer instruktionen. Någon enstaka del saknas.
Eleven följer instruktionen. Alla de obligatoriska delarna finns med.
Innehåll
Innehållet är kortfattat men tillräckligt för att göra en bedömning.
Innehållet är ganska utvecklat och visar på vilja att berätta.
Innehållet är välutvecklat och visar på stor vilja att berätta.
Samspel mellan text och bild
Väldigt få bilder alt bilder saknas.
Bilderna finns men är placerade så att de ej samspelar med texten.
Bilderna samspelar med texten.
Begriplighet och flyt
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Ordval/textbindning är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Texten är sammanhängande och begriplig, t ex genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Textbindningen är utvecklad med hjälp av sambandsord. Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning avslutning och rubrik. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Textbindningen är välutvecklad. Ordvalet är träffande, varierat och passar uppgiften väl.
Skriftspråk/skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för bl a skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för bl a skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för bl a skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: