Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7. TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING. 2020/2021

Skapad 2020-10-03 07:22 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Kunskapsområdet TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING omfattar kun­skaper om tal och hantering av tal, beräkningsmetoder samt hur dessa kunskaper kan användas i matematiska och vardagliga sammanhang. Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Eleverna får successivt möta tal och beräkningar av tal i ett utvidgat talområde. Förståelsen och uppfattningen av tal och olika räknesätt kan därmed fördjupas. (Kommentarmaterial till kursplanen i matematik)

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar, enskild räkning och parövningar/gruppövningar. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 
När du arbetar med det här området får du möjlighet att lära dig:
• hur vårt talsystem är uppbyggt
• uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i
 decimalform
• samband mellan olika sätt att uttrycka tal
• utföra beräkningar med olika sorters tal
• prioriteringsreglerna
• lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
• göra avrundningar
• använda överslagsräkning
• förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt de visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt de genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt de redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt de tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt de deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

De kommer att kunna visa sina kunskape genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra muntliga förhör
- utföra skriftliga förhör.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats, såväl muntligt 
som skriftligt. Eleverna kommer att få återkommande respons på vad de kan utveckla vidare.

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematik X. Liber AB, 2020

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma

Matriser

Ma
År 7. TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. PROV 1. Okt Ht20

Begrepp

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metod

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Resonemang och kommunikation

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Uppgift 1

BEGREPP
Inget gjort/inte visat/ gjort fel
E
METOD
Inget gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 2

METOD
IInget gjort/ inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 3

PROBLEMLÖSNING
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E
METOD
IInget gjort/ inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 4

METOD
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E
RESONEMANG
IInget gjort/ inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 5

METOD
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
C
RESONEMANG
IInget gjort/ inte visat/ gjort fel
C

Uppgift 6

BEREPP
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E
RESONEMANG
Inget gjort /inte visat/ gjort fel
C

Uppgift 7

RESONEMANG
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
A
METOD
IInget gjort/ inte visat/ gjort fel
C

Uppgift 8

BEGREPP
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E
METOD
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E
KOMMUNIKATION
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 9

BEGREPP
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E
METOD
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
KOMMUNIKATION
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 10

PROBLEMLÖSNING
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
BEGREPP
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
A
KOMMUNIKATION
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
C

Uppgift 11

PROBLEMLÖSNING
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
C
METOD
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
A
KOMMUNIKATION
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
C
A

Uppgift 12

PROBLEMLÖSNING
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
C
A
KOMMUNIKATION
Inget gjort/ inte visat/ gjort fel
C
A

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: