Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete för ökad avkodningsförmåga

Skapad 2020-10-03 13:44 i Veta skola Mjölby
Grundskola 1 – 3 Svenska
Läsning kan förklaras enligt formeln "Läsning= avkodning x språkförståelse." För att förstå en text behöver du dels kunna avkoda den men också ha en tillräckligt god språkförståelse för att kunna förstå det du avkodar.

Innehåll

Träning för ökad avkodningsförmåga.

Syfte: Du ska bli medveten om vad avkodning innebär och varför du behöver arbeta för att den ska bli automatiserad. Du ska öka din avkodningsförmåga.

Mål på sikt: Att din avkodningsförmåga ska öka och bli automatiserad. När din avkodningsförmåga är automatiserad kan du lägga all din kraft på förståelsen av det du läser - du kan koncentrera dig på textens innehåll, reflektera, referera till egna erfarenheter och dra slutsatser.

Arbetssätt: Arbetet kommer ske fortlöpande under höstterminen. Under vissa perioder kommer det ske i intensivträning av olika slag (du tränar varje dag både i skolan och som hemuppgift).
I början av terminen görs ett H4 - test (antal lästa ord på 1 minut), detta följs sedan upp i slutet av terminen.
I oktober månad görs också Lexplore.

Vi kommer att arbeta med läslistor av olika slag ( ord, ändelser, non-ord och på olika nivåer), ordbilder,  parläsning och upprepad läsning.

För de elever som behöver arbetar vi parallellt med strukturerad läsinlärning/avkodningsträning ex med hjälp av "Läsinlärning i sju steg" Liber förlag samt "Läs-träna 3".

Bedömning: Genom uppföljande tester i Lexplore och H4/H5 ser vi hur du utvecklats. Du kommer också att få göra självskattningar ex då du läser läslistor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: