Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-10-03 14:37 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Grundskola 1 Svenska
Vi kommer bland annat att arbeta med läsboken "Den magiska kulan" samt tillhörande arbetsbok. Varje vecka går vi igenom en ny bokstav med tillhörande bokstavsljud, som vi arbetar med på olika sätt. Vi bekantar oss med olika typer av texter och grundläggande skrivregler.

Innehåll

Lärandemål:

 • Utveckla bokstavskunskap och knäcka läskoden.
 • Bli bekant med olika typer av texter.
 • Känna till och kunna tillämpa grundläggande skrivregler.

 

Undervisningen:

Arbetet kommer ske med bokstavsfokus. Varje bokstav i alfabetet kommer få sin egen vecka. Först pratar vi om bokstaven och det ljud som bokstaven förknippas med. 

Därefter kommer du:

 • få se "Livet i bokstavslandet".
 • få arbeta i arbetsboken med den aktuella bokstaven.
 • få arbeta med bokstaven praktiskt genom skapande på olika vis och genom spel.
 • få läsa olika typer av texter (enskilt och/eller i grupp).
 • få skriva enkla texter av olika typ gemensamt i klassen och prova på egen hand.
 • få läsa i läsboken "Den magiska kulan".
 • få använda digitala hjälpmedel.
 • få läsa enskilt och i grupp ur läseböckerna från biblioteket.
 • få lyssna på högläsning.
 • få träna ordbilder.
 • få träna på grundläggande skrivregler.
 • få öva på att återberätta texter samt recensera lästa böcker.

Bedömning:

Jag kommer bedöma om du kan alla bokstäver/bokstavsljud. Din läsförmåga samt din läsförståelse. Jag tittar även på din förmåga att känna igen olika typer av texter och din förmåga att skiva på egen hand. 

Du visar mig vad du kan genom att vara aktiv på lektionerna och när du gör din läs- och skrivläxa.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: