Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning år 7 ht 2020

Skapad 2020-10-03 15:40 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Tal och räkning/problemlösning år 7
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om taluppfattning och tals användning. Du ska även få möjlighet att vidareutveckla din problemlösningsförmåga.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att utveckla följande förmågor:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

     formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

     välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

     använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

  • Föra och följa matematiska resonemang

 

Lärandemål

Detta arbetsområde ger DIG möjlighet att träna på problemlösning. Undervisningen utgår från DINA tidigare resultat och det gäller att välja en nivå som passar DIG så att DU fortsätter att utvecklas. Om DU behöver hjälp att välja nivå, så fråga DIN lärare.

 

     Du ska kunna förklara och använda positionssystemet

     Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal, decimaltal, negativa tal, bråktal

     Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

     Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

     Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra räknesätten, både med heltal och decimaltal

     Du ska kunna räkna addition och subtraktion med bråktal

     Du ska kunna uttrycka tal i blandad form t.ex 1 ¼

     Du ska kunna avrunda tal t.ex. 17, 8 ≈ 18

     Du ska kunna använda överslagsräkning t.ex. 83 + 14 ≈ 100

     Du ska kunna lösa problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

     Du ska kunna använda och beskriva begreppen med hjälp av bild, text och exempel.

 

     Du ska kunna lösa uppgifterna på ett sådant sätt att det går att följa ditt resonemang

 

 

Undervisning

 Vi kommer att arbeta i olika grupper, med samma lärandemål. Arbetsformerna kommer att varieras under arbetets gång. Tex genomgångar, gemensamma aktiviteter, undersökande arbetssätt och diskussioner. Ett veckoschema är gjort som visar på vad vi förväntar oss att man arbetat med under veckan.

 

 Begrepp

Naturliga tal, jämna och udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystem, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

Veckoplanering:

Varje vecka jobbar vi gemensamt vid tavlan, i matteboken, med problemlösning och med att beskriva begrepp. Vi kommer också ägna oss åt aktiviteter och spel.

 

Innehåll

Läxor/Bedömning

36

1.1 Naturliga tal

Positionssystem och de 4 räknesätten

s. 11 - 14

 

Film 1.1 ”Naturliga tal”

Film de fyra räknesätten

Studiefilm ”Positionssystemet”

Studiefilm ”De fyra räknesätten”

 

1.2 Negativa tal

S 15-19

 

Film 1.2 - Negativa tal

 

Studifilm ”Negativa tal”

 

Veckodiagnos

     Du ska kunna förklara och använda positionssystemet

     Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra räknesätten, både med heltal och decimaltal

 

 

 

 

     Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal, decimaltal, negativa tal, bråktal

 

 

 

37

1.2 Negativa tal

 

 

1.3 Tal i bråkform

S 20-25

 

Film 1.3 Tal i bråkform

 

Studifilm ”Bråkform och decimalform”

 

s. 10 “Vem får störst differens”

 

 

 

Veckodiagnos

     Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal, decimaltal, negativa tal, bråktal

 

     Du ska kunna räkna addition och subtraktion med bråktal

 

     Du ska kunna uttrycka tal i blandad form t.ex 1 ¼

 

     Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

 

     Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

38

1.4 Tal i decimalform

s. 27-32

 

Film 1.4 Tal i decimalform

 

 

 

Aktivitet:

Decimaltal på miniräknaren

 

1.5 Samband mellan tal

s. 33-37

 

Film Samband mellan tal

 

Studifilm Jämföra bråk med olika nämnare

 

Veckodiagnos

 

     Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

     Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra räknesätten, både med heltal och decimaltal

 

 

 

 

 

 

     Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

 

39

1.5 Samband mellan tal

s. 33-37

 

Problemlösning

 

Studifilm ”Problemlösning i matematik”

Studifilm ”Är svaret rimligt?”

Studifilm ”Kontrollera beräkningar”

 

 

Veckodiagnos

     Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

     Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

 

     Du ska kunna lösa uppgifterna på ett sådant sätt att det går att följa ditt resonemang

     Du ska kunna lösa problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

 

40

1.6 Avrundning

s. 39-45

 

Film 1.6 Avrundning

 

Studifilm ”Avrundning och överslagsräkning

 

1.7 Överslagsräkning

s 46-51

 

Film 1.7 Överslagsräkning

 

Studifilm ”Avrundning och överslagsräkning

 

 

Sifferkryss

Veckodiagnos

     Du ska kunna avrunda tal t.ex. 17, 8 ≈ 18

 

 

 

 

 

     Du ska kunna använda överslagsräkning t.ex. 83 + 14 ≈ 100

 

41

Diagnos

 

Repetera inför prov

 

 

Prov Fredag

Här kan du använda dig av följande:

Blandade uppgifter s 53-54

Begrepp s 55

Träna mera 56-57

Tema s 58

Läxor s 315-322

Stenciler

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Prov på kapitel 1 x-bok

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven 7-9

Problemlösning

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för […] resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […] på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del underbyggda bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda ge förslag

BEGREPP

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven har […] kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i […] sammanhang på ett […]
grundläggande välkända i huvudsak fungerande sätt.
goda bekanta relativt väl fungerande sätt.
mycket goda nya väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett […]
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra […] resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
enkla
utvecklade
välutvecklade

METODER

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ny aspekt
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda […] matematiska metoder med […] till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med […]
i huvudsak fungerande viss anpassning tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga relativt god anpassning gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva god anpassning mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: