Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar! Les super-héros!

Skapad 2020-10-03 16:24 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Med det här temat kommer vi att läsa, diskutera, argumentera, skapa, skriva om superhjältar! De introducerades på 1930-talet i USA men numera hittar vi dem överallt, från böcker, till bio, leksaker och flingor-packet… Vad ÄR egentligen den stora attraktion med dem?

Innehåll

TEMA: Superhjältar!

 

Nous allons entrer dans l’univers des super héros. 

D’où viennent-ils? Quelle est leur mission? Que font-ils de leurs journées? Quels sont leurs super pouvoirs? Avons-nous encore des super héros dans la vie de tous les jours?

 

Med det här temat kommer vi att läsa, diskutera, argumentera, skapa, skriva om superhjältar!

De introducerades på 1930-talet i USA men numera hittar vi dem överallt, från böcker, till bio, leksaker och flingor-packet…

Vad ÄR egentligen den stora attraktion med dem?

 

SYFTE: Att utveckla förmågan…

 

 • att formulera sig i tal och skrift.

 • att använda franska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

 • att utveckla sina kunskaper om och reflektera över traditioner, kulturella företeelser i den fransktalande världen utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 • Utveckla sin läsning och läsförståelse av olika typer av texter.

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

 • Läsa och skriva-Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter

 • där ord och bild samspelar.

 • Tala, lyssna och samtala- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 • Berättande texter och sakprosatexter -Beskrivande, förklarande och argumenterande texter, till exempel en tidningsartikel, en dagboksberättelse. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 • Berättande texter och sakprosatexter- Texter som kombinerar ord och bild och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tecknade serieböcker, tecknade tv-serier, film, låtar och webbtexter.

 • Strategier för att skriva olika typer av  korta texter (en porträtt, en intervju, en dagbokssida) 

 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och argument.

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

Du ska kunna…

 • Diskutera, presentera, förklara vad du (redan) vet om superhjältar.

 • Leta efter fakta, information, bilder osv...om en känd superhjälte du valt och presentera det muntligt och skriftligt.

 • Svara på eventuella frågor om dina presentationer.

 • Utöka ditt ordförråd inom temat genom att läsa och förstå olika typer av texter om temat.

 • Skriva nyckelord, även olika strukturerade texter om temat.

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift på ett väl-strukturerat och välutvecklat sätt.

 • Söka information, presentera och skriva om en nutidens superhjälte.

 

GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta…

 • Diskutera tillsammans temat superhjältar och olika definitioner.

 • Leta efter specifika ordförråd man behöver för att kunna diskutera vidare och presentera superhjältar.

 • Göra olika övningar med temat.

 • Ta reda på fakta om olika traditionella superhjältar, läsa och förstå olika typer av texter om temat.

 • Titta på olika filmtrailers och lyssna på låtar om temat för att hitta superhjältens olika attribut.

 • Läsa avsnitt från en ny tecknad serie och arbeta med den: “Super-Héros super pas au point” (Pierredo BURGAUD-Walter GLASSOF-Éditions Actes Sud Junior BD-2019) och lyssna på en låt “Les super-pouvoirs super pourris” (Aldebert)

 • Träna din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift på ett väl-strukturerat och välutvecklat sätt.

 • Förbereda en muntlig och skriftlig presentation om din superhjälte och dennas “Nemesis”  med hjälp av valfria digitala medier.

 • Förbereda:

   • en skriftlig intervju av en känd superhjälte efter en modell

   • en dagbokssida om en superhjältes vardag

 

Saker att fundera över/ta hänsyn till:

 

 • Hur definieras en superhjälte?

 • Finns superhjältar bara i tecknade serier, tecknad film eller andra medier?

 • Finns det superhjältar i det nutida samhället?

 • Superhjältar i min egen omgivning. Vem och varför?

 

BEDÖMNING:  

 

Bedömning sker genom:

 • Samtal och diskussioner

 • Aktivt deltagande i klass-grupp- diskussioner

 • Skapande av redovisning/presentation (presentationen ligger till grund för terminsbetyget).

 • Förmåga att presentera muntligt och skriva en porträtt, en intervju för en tidning samt en dagbokssida

 • Komplettering av klass och läxövningarna.

Dina muntliga och skriftliga redogörelser ligger till grund för terminsbetyget enligt betygskriterier för slutet av ÅK 6.I ÅK6, kommer texterna att betygsättas och då måste du ta hänsyn till uppbyggnaden, språkets struktur samt språklig variation.

 

DOKUMENTATION:

 • “Super-Héros super pas au point” (Pierredo BURGAUD-Walter GLASSOF-Éditions Actes Sud Junior BD-2019)
 • Bilder på kända superhjältar

 • Filmtrailers

 • Låtar

 • Lärarens egen material

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: