Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst, svampar, frukt, grönsaker och skogsdjur (Automne, champignons, fruits, légumes et animaux de la forêt)

Skapad 2020-10-03 16:32 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Arbete med höst som huvud tema: färger, förändringarna i naturen, skogsdjur mm.

Innehåll

TEMA: Höst, svampar, frukt, grönsaker och skogsdjur

 (Automne, champignons, fruits, légumes et animaux de la forêt)

 

SYFTE: Att utveckla förmågan…

 

 • att formulera sig

 • att kommunicera i tal och skrift

 • att använda franska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 • Utveckla sin läsning och läsförståelse av faktatexter och berättelser.

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka enkla texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 • Strategier för att skapa ett faktablad efter en mall.

 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

 • Ord och begrepp för att presentera, beskriva samt förklara.

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

Du ska kunna…

 

 • läsa och förstå enkel information eller korta texter om temat.

 • uttrycka dig enkelt i skrift med viss språklig variation och med inslag av ord och begrepp om temat. 

 • stava ord som du själv ofta använder och specifika ord om temat.

 • delta i samtal och diskussioner och lyssna på andras åsikter.

 • berätta/återberätta/beskriva för andra om höst, svampar, höstfrukt och grönsaker och några skogsdjur.

 • komplettera ett faktablad om antingen svamp, frukt, grönsak eller skogsdjur du själv väljer.

 • utöka ditt ordförråd inom temat vi arbetar med.

 • skriva enkla meningar om temat vi pratat om efter exempel.

GENOMFÖRANDE:

Så här ska vi arbeta…

 

 • Diskutera förändringarna i naturen under hösten.

 • Utveckla ordförråd och skapa egen glosor för att beskriva hösten, svampar och skogsdjur

 • Samla, läsa, lyssna på, förstå information om hösten, svampar och skogsdjur

 • Komplettera en text med ord, 

 • Skapa ett faktablad eller skriva egen faktatext om vald svamp eller skogsdjur.

 

BEDÖMNING:  

 

Bedömning sker genom:

 

 • Samtal och diskussioner

 • Eventuella ord-diktamen av nya ord i anknytning till temat.

 • Skapande av faktablad

 • Förmåga att återberätta/skriva med rätt ord om temat

 

DOKUMENTATION:

 

 • Lärarens eget material

 • Skapad ordglosa

 • Skapat faktablad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: