Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 3

Skapad 2020-10-03 17:12 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 3 Engelska
Språket är ditt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Kunskaper i engelska ökar dina möjligheter att ta del av det engelska språket och kulturer runt omkring dig. I årskurs 3 kommer du få träna på att tala och lyssna, men också skriva och läsa engelska på olika sätt.

Innehåll

Syfte - varför?

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska, förstå och tolka innehållet i olika slags texter, formulera sig i tal samt använda sig av språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centralt innehåll - Vad?

Det här kommer du få undervisning om:

 • Välbekanta ämnesområden
 • Talad engelska i sånger, filmer och hörövningar
 • Ord och fraser i närmiljön
 • Enkla instruktioner, texter och beskrivningar
 • Olika former av enklare samtal och dialoger

Arbetssätt - Hur?

Så här kommer vi arbeta:

 • Lyssna på sånger och hörövningar
 • Se på serier och film med enklare talad engelska
 • Följa instruktioner från skriven text
 • Lekar, spel och interaktionsövningar
 • Läsa och skriva enklare texter

 

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • du visar en förståelse för talad engelska i välbekanta ämnesområden
 • du kan uttrycka dig enkelt med ord och fraser från närmiljön, både muntligt och skriftligt
 • du visar en förståelse för innehållet i enklare texter om välbekanta ämnen
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: