Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-10-03 16:53 i Österledskolan Halmstad
En LPP som beskriver ämnesområdet Lag och Rätt i åk.7
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I denna kursen kommer du att få lära dig mer om lag och rätt. Hur ser Sveriges rättssystem ut? Vad händer när ett brott begås? Hur går en rättegång till? Vad är en lag? Finns det olika sorters lagar och regler? Allt detta kommer vi att gå igenom och lära oss mer om under arbetsområdet Lag och Rätt.

Innehåll

Mål i kursen

Målet med kursen är att du ska få kunskap och utveckla förståelse för:
1. Kunskaper om hur rättssystemet i Sverige fungerar samt relevanta begrepp kring detta 
2. Du visar att du kan undersöka olika samhällsfrågor och problem utifrån olika perspektiv
3. Kunskaper om hur  kriminalitet, våld och organiserad brottslighet påverkar individen och samhället
 

Arbetsgång

Vi kommer att använda oss av boken SOS-Samhälle för att få grundläggande kunskaper om Sveriges lagar och regler, Vi kommer även att studera hur det går till från det att ett brott begås, personen grips, häktas, åtalas, får en rättegång och döms/frias och vilka påföljder vi har i Sverige. Vi kommer att stöta på olika svåra begrepp/ord som vi kommer att arbeta med och lära oss dess betydelse. 

Vi kommer att se olika filmer, diskutera olika fall och varva teori med praktiska övningar.

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas på flera olika sätt:

1. Ett skriftligt prov där du får möjlighet att visa dina kunskaper hur rättssamhället i Sverige är uppbyggt. Där du även får visa att du har kunskap om olika begrepp som vi stött på inom Lag och Rätt.
2. Vid diskussioner i klassen där jag bedömer din förmåga att resonera kring hur individ och samhälle påverkar varandra. Din förmåga att presentera din ståndpunkt/åsikt i diskussioner och hur du kan argumentera, inte bara för din åsikt, utan även byta perspektiv och se problemet från olika sidor.
3. Vid en skriftlig inlämningsuppgift där du kommer att få arbeta efter en analysmodell orsak---händelse---konsekvenser. Vilka lösningar hade kunnat användas för att komma åt orsakerna och vilka lösningar hade kunnat användas för att mildra följderna?

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
    Sh
  • Centralt innehåll
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
    Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: