Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSA FILM?!

Skapad 2020-10-03 17:21 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
Vi ska arbeta med film och filmanalys och då främst utifrån en analysmodell som kallas ”dramaturgikurvan”. Dramatikkurvans olika begrepp och hållpunkter beskriver hur förvånansvärt många (västerländska) filmer är uppbyggda. Vi kommer även att titta på andra begrepp som kan hjälpa dig att se film på ett bättre sätt.

Innehåll

UPPLÄGG UNDER LEKTIONERNA?

Jag kommer att berätta om dramaturgikurvan. Vi diskuterar ett antal kortfilmer utifrån kurvans hållpunkter. Ibland kommer vi att undersöka andra typiska filmbegrepp som kan hjälpa dig att se och läsa en film bättre. Ta anteckningar! Vi kommer också se en längre spelfilm tillsammans.

 

VAD SKA DU GÖRA?

Du ska delta aktivt i olika slags samtal. Detta är viktigt! Den längre spelfilmen ska du skriva en egen filmanalys på. Analysen ska innehålla:

·         300-600 ord

·         dramaturgikurvans begrepp (anslag, presentation, upptrappning, vändpunkt, lösning, avslut) med exempel

·         minst 1 egen åsikt om filmen

·         minst 1 egen åsikt om ett budskap i filmen

 

Hur du kan utveckla dina personliga åsikter och tankar om t.ex. budskap, personbeskrivningar, ”foreshadowing” och andra filmtekniska begrepp kommer vi att prata om tillsammans efterhand.

 

HUR KAN DU UTVECKLA DIN SVENSKA?

·        Träna på att berätta vad du tycker eller tänker! Delta i prat och diskussioner så ofta du kan!

·         Träna på att utveckla dina åsikter! Eftersom och därför att är användbara. Våga också använda några nya begrepp som du inte har arbetat med tidigare.

·         Träna på att skriva lite mer! Se ovan.

·         Träna på att förbättra dina texter! Läs igenom, skriv om, skriv rent. Låt Lotta eller en kompis tycka till. Stor eller liten bokstav? De eller dem? Tydlig styckeindelning? Hela meningar? Saknas ord?

Uppgifter

  • MIN FILMANALYS

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år7-9

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: