Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system- filmprojekt

Skapad 2020-10-03 17:47 i Önnerödsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är ett tekniskt system? Har du något tekniskt system hemma hos dig? Har du använt dig av något tekniskt system i dag? Jag är övertygad om att svaren är "Ja" på de två sista frågorna. Tekniska system finns runt oss hela dagarna och vi har gjort oss beroende av dem. Men det har inte alltid varit så, eller? Hur fungerade systemen förr och vad finns det för för-och nackdelar och vad får de tekniska systemen för konsekvenser för oss, samhället och miljön?Det ska vi tillsammans fördjupa oss lite i under de närmaste veckorna.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Den här uppgiften har som syfte att du ska lära dig om hur tekniska system har förändrats genom tiden. Ett bra exempel är t.ex. hur bilar och flygplan har gjort det möjligt att förflytta oss mycket snabbare. Förr så använde vi häst och vagn eller gick till fots. Vilka komponenter är det då som måste samverka förr och idag för att det ska fungera?

Så här kommer vi att arbeta

Uppgift: 

Du och din arbetskamrat ska undersöka ett tekniskt system som har haft och har betydelse för oss. Arbetet pågår under 4-5 veckor.

 

I ert arbete ska ni ha med:

·      när det tekniska systemet uppfanns

·      vad systemet används till

·      hur gjorde man innan det uppfanns

·      har man varit tvungen att ändra på någonting sedan den uppfanns, i så fall vad?

·      vilka komponenter finns i ert tekniska system 

·      Hur samverkar de olika komponenterna för att din sak ska fungera som man tänkt.

·      Hur har ert tekniska system påverkat människan, samhället och miljön (fördelar och nackdelar)

 

Till er hjälp har ni teknikboken, andra böcker från biblioteket samt Internet

Det här ska du lära dig

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

.

Så här kan du visa dina kunskaper

Arbetet redovisas genom en film som ni skapar. Kom ihåg att ha med källor!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: