Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formellt och informellt språk 2.0

Skapad 2020-10-03 18:07 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under dessa veckor kommer vi att lära oss om informellt och formellt språk, något vi använder oss av när vi skriver olika sorters texter. Detta arbetsområde kommer att bli en introduktion till att skriva på svenskan på Rotskär 7-9 där vi avslutar området med att skriva ett reklamationsbrev.

Innehåll

Arbetsgång

 1. Titta på film om informellt och formellt språk på Studi.se
 2. Träna på att skriva meddelanden där vi använder de två olika sorters språken
 3. Titta på film om våra mest vanliga skiljetecken på Studi.se
 4. Lära oss om vad ett reklamationsbrev är
 5. Planera och skriva ett första utkast av ett eget reklamationsbrev
 6. Lämna in och få respons av Malin
 7. Använda responsen för att utveckla brevet

 

Mål för arbetet

När arbetsuppgiften är avslutad ska du...

 • veta skillnaden mellan informellt och formellt språk
 • veta vad ett reklamationsbrev är
 • ha skrivit ett reklamationsbrev
 • ha mottagit respons och arbetat utifrån denna för att förbättra och utveckla den egna texten

 

Material

 

Bedömning

Ni kommer att bedömas utifrån den matris du kan se längst ned i denna planering.

Uppgifter

 • Rättad version av reklamationsbrevet

 • Rättad version av reklamationsbrevet

Matriser

Sv SvA
Skriva reklamationsbrev

Att utveckla
E
C
A
Innehåll
Min text fungerar i huvudsak som ett reklamationsbrev. Mina förklaringar och argument passar i huvudsak till sammanhanget. Jag har med de flesta delar som ska finnas i ett reklamationsbrev.
Min text passar relativt väl som ett reklamationsbrev. Mina förklaringar och argument passar relativt väl i sammanhanget. Jag har med nästan alla delar som bör finnas i ett reklamationsbrev.
Min text passar väl som ett reklamationsbrev. Mina förklaringar och argument passar väl i sammanhanget. Jag har med samtliga delar som ska finnas i ett reklamationsbrev.
Struktur
Min text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Jag använder enkel textbindning genom sambandsord, t.ex. och, så, men, när, för.
Min text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord, t.ex. jämfört med, däremot och slutsatsen är.
Min text är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Min textbindning är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Mitt ordval är enkelt men uppvisar en viss variation. Jag upprepar ibland ord och/eller startar meningar på liknande sätt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak och är oftast rätt. Jag följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet och meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Jag varierar med korta och långa meningar samt huvudsatser och bisatser för att skapa ett bra flyt. Jag följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet och meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Jag varierar medvetet med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt samt utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: