Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras

Skapad 2020-10-03 21:48 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola F – 9 Bild
Samtid möter dåtid-Parafras En parafras är en egen tolkning och bearbetning av ett känt konstverk. Du kommer att få välja mellan två kända konstverk att tolka.

Innehåll

 Samtid möter dåtid-Parafras

 En parafras är en egen tolkning och bearbetning av ett konstverk. Du ska få välja ett historiskt konstverk och omtolka till ett samtida verk.

Ta reda på fakta om konstverket; När är det gjort, Vilken typ av konstverk det är, verkets syfte och budskap. Förklara därefter hur du kopplar ditt verk till dåtid.

Dessa kan du välja mellan:

Johannes Vermeer(1665) Titel: Flicka med pärlörhänge.

Mona Lisa, Leonardo da Vinci 1500-tal

  

 

 HUR?

Du ska i det här arbetet kunna planera, genomföra och presentera ett arbete där dina tankar om ett dåtida verk synliggörs på ett tydligt sätt. Du ska göra ​en bild i collage teknik​ som visar olika sidor av konstverket. Det du tycker sammanfattar målningen/skulpturen, med en tydlig koppling till nutid. Tanken är inte att du ska teckna av verket som ett klassisk målning -utan göra ​bilder som speglar samtid och hur samhället ser ut idag​. Många konstnärer arbetar på det här sättet. Att göra målningar/skulpturer/digitala verk som visar saker som är viktiga för dem.

I arbetet kommer du få visa hur bra du hanterar de tekniker du valt att arbeta med, att du kan lösa problem som uppstår på ett kreativt sätt och att du har ett tydligt bildspråk där bild och text samverkar på ett genomtänkt sätt (om du väljer att arbeta med både bild och text). En del av arbetet handlar också om att arbeta självständigt och kunna ta passande beslut. Alla dessa delar ingår sedan i bedömningen av ditt arbete. (Se matrisen) ​Tänk på att bilden ska vara genomarbetad!

TID? Du har sex lektioner på dig.

Arbetsgång:

 

 1. Börja med att planera ditt arbete. Börja med att brainstorma och ta reda på hur du vill visa upp din samtidsbild. Skissa gärna olika förslag och bestäm sedan hur du vill genomföra uppgiften.

2. Nu är det dags att börja med ditt eget bildarbete.

Tänk på att ​en text kan behövas​ för att ditt budskap ska tydliggöras på bästa sätt. (En text kan vara allt ifrån ett citat, en rubrik, en dikt, en egen åsikt, låttext etc. Tänk då på att en del av arbetet handlar om hur du arbetar med layout av text och bild, alltså hur du använder text och bild på ett snyggt och effektivt sätt. Hur de samverkar med varandra. Detta är dock ett bildarbete där ​bilden ska vara det som står i fokus. Inte texten. Men budskapet ska vara tydligt!

En annan viktig del är svårighetsgrad på ditt arbete. Välj tekniker och metoder smart! Bilden ska vara genomarbetad både i idé och teknik.

Tips på att utmana dig själv:

Tänk på bildens komposition, djup/volym och perspektiv. Proportioner. Använd en teknik som lyfter fram den tanke du har. Noggrannhet. Detaljer-helhet.

Länk: ​https://youtu.be/M-jLsoA1i_o Utvärdering/arbetsprocess i Classroom:

Efter det att ditt arbete är klart svarar du på följande frågor i Classroom:

1. Vad handlar din bild om? Vad vill du förmedla med din bild? Varför är detta viktigt för dig? Lite fakta om konstverket.

2. Utvärdera ditt arbete. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Hur gjorde du för att tydliggöra ditt budskap i respektive bild?

 

 

 

     

 

 

Matriser

Bl
Parafras

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Bildspråk
Du har ett enkelt bildspråk=Dina motiv är enkla och delvis genomtänkta och bearbetade. Dina bilder har en enkel bildkomposition. Resultatet: Man förstår budskapet.
Du har ett utvecklat bildspråk=Du har planerat din bild väl och tänkt på vilken komposition du ska ha. Resultatet: Visar en intressant bild med tydligt budskap och eventuella symboler som förstärker dina idéer.
Du har ett välutvecklat bildspråk=Du har planerat din bild väl och tänkt på komposition och hur budskapet ska tydliggöras på ett effektivt och personligt sätt. Du har använt intressanta, personliga idéer och tydliga symboler i ditt arbete. Resultatet: Visar en bild med tydligt och starkt budskap, gjorda med en personlig känsla.
Teknik
I huvudsak fungerade teknik=Din bild är enkelt komponerad och kräver inga större svårigheter att lösa bildmässigt.
Relativt fungerade teknik=Din bild känns genomarbetad och innehåller inte alltför enkla bildidéer.
Väl fungerande teknik=Ditt arbete innehåller något Som är lite mer avancerat, till exempel ett annat perspektiv i bakgrunden än i original bilden.
Arbetsprocess
Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du arbetar ganska självständigt.
Du har arbetat mycket självständigt.
Begrepp
Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt.
Du använder ord och begrepp på ett utvecklat sätt.
Du visar på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll och kvaliteten i ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: