Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - lässtrategier och läsförståelse

Skapad 2020-10-04 12:20 i Eriksberg grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Kommunikation
Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din läsförmåga och ditt intresse för att läsa och skriva.

Innehåll

Syfte

Du ska öva dig i att läsa, förstå och reflektera över olika texter. 

 

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig att använda olika lässtrategier för att avkoda och förstå olika typer av texter.

Du ska lära dig om ord, symboler, begrepp och kroppsspråk samt hur de används för att uttrycka budskap.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi går igenom en lässtrategi i taget (spågumman, reportern, detektiven, cowboyen och konstnären) och arbetar tillsammans, i par och enskilt. 

Vi ser på olika texter och övar oss i det som är typiskt för en lässtrategi, vi börjar muntligt för att senare göra dokumentationen skriftligt. 

Vi samlar allt arbete i en dokumentationsbok. 

läsfixarna - Sök på Google | Läsförståelse, Lässtrategier, Modersmål

 

 

Bedömning 

Hur du med stöd av bilder kan läsa och förstå texter från olika genrer. 

Hur du kan samtala och svara på frågor, ställa egna frågor och hur du återberättar delar av innehållet i texterna. 

Hur du dokumenterar i din dokumentationsbok. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9

Matriser

Sv KOM
Kunskapskrav svenska åk 7-9, grundsärskolan

Samtala
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Olika genrer
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Sv KOM
Kunskapskrav kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: