Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 Geometri

Skapad 2020-10-04 12:46 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
Duktiga snowboard- och skidåkare kan göra hopp där de snurrar i luften. När de gör en "tre-sextio", gör de ett hopp och snurrar 360 grader. De har då snurrat ett helt varv. * Hur många varv har snowboardåkaren snurrat om hen gör en "sju-tjugo"? * En Big Jump-åkare har just satt rekord med sina två skidor och gjort en "sexton-tjugo". Hur många varv är det?

Innehåll

Geometri

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment: 

 • att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • att beräkna omkrets och area om månghörningar
 • att beräkna volym av prismor
 • några enheter för längd, area och volym
 • att beräkna arean av begränsningsytor

Begrepp att lära:

en-dimensionell, längd, sträcka, meter

två-dimensionell, area, yta, kvadratmeter

tre-dimensionell, volym, kropp, kubikmeter,

kant, sidoyta, basyta, hörn

prisma, rätblock, kub, pyramid, månghörning, sida, diagonal

rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, vinkelsumma,

likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel

Parallell, parallelltrapets, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd, begränsningsyta

Vi kommer att:

 • ha muntliga gemensamma genomgångar
 • diskutera och resonera, parvis, i grupp och gemensamt
 • arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt

 

Du kommer få möjligheter att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande på lektioner
 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • två skriftliga eller muntliga delprov i slutet av perioden

 

Provtider:

Del 1: 26/11

Del 2: 27/11

 

Veckoplanering

Nedan hittar du länken till veckoplaneringen.

https://docs.google.com/document/d/1pAua7eVtmPXDOZ3qyouUS8aN4Nr1tyYzFvcnH6UOn78/edit?usp=sharing

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

E
D
C
B
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: