Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-04 13:29 i Gåvsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola

Innehåll

Bakgrund:

Förskolans gemensamma projektfokus under läsår 20/21 är hållbar utveckling. I barngruppen kan vi se ett stort intresse för skapande uttryck såsom berättande, drama, musik och ateljéverksamhet. Vi har därför valt att fokusera på social hållbar utveckling på avdelningen. 

Syftet (Varför):

Alla människor är olika och beroende på vad vi har för erfarenheter ser våra behov, intressen och styrkor olika ut, som alla har lika rätt att få uttryckta, tillgodosedda och respekterade. Vi vill främja en social hållbar utveckling där alla känner sig som en del i vår gemenskap på avdelningen. Vi vill därför öka barnens kunskaper och förståelse kring allas lika värde och med det även vidga deras vyer, för att de i framtiden ska kunna göra aktiva val för ett socialt hållbart samhälle. (Se även kopplade läroplansmål nedan)

Målformulering (Vad):

Genom olika skapande uttrycksätt främja en social hållbar utveckling.

Målkriterier:

Vi dokumenterar, följer upp och utvärderar undervisningen och barnens utveckling och lärande.

Arbetssätt (Hur):

Vi kommer starta projektet med att arbeta med barnkonventionen utifrån boken LättRätt 1, där vi bearbetar en sida i taget genom diskussioner och olika skapande aktiviteter.

Vi ska ha kontinuerliga diskussioner i arbetslaget kring vårt eget förhållningssätt utifrån ett normkreativt perspektiv.

Barnen ska få möta goda förebilder i oss pedagoger som är aktivt deltagande i deras lekar och aktiviteter.

Aktiviteter vi planerar och genomför med barnen dokumenteras i lärloggar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: