Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2020-10-04 16:00 i Ornäs skola Borlänge
Vad är kemi och på vilket sätt kommer vi i kontakt med kemi i vår vardag?
Grundskola 6 Kemi
Allt omkring oss är uppbyggt av olika ämnen. Kemi handlar om dessa ämnen, deras egenskaper och hur de är uppbyggda. I vår vardag kommer vi ofta i kontakt med kemi t ex när vi städar, lagar mat hemma i köket eller äter våra måltider varje dag. För att vi ska må bra så är det viktigt att veta vad maten måste innehålla. Därför ska vi studera matens innehåll som kemister. På molekylnivå se vad som händer med näringsämnena i kroppen men också träna på att hitta fakta och använda den till att t.ex ta ställning och argumentera. Vi ska också lära oss se skillnad på syror och baser som också finns i våra kök.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Förmågor som vi tränar i detta område:

Kommunikationsförmågan
Begreppsförmågan

 

Du kommer att få lära dig genom att:

* träna på att ta fram fakta och skriva en argumenterande text

* vara delaktig i gemensamma genomgångar. 

* titta på film.

* läsa texter. 

* utföra enkla laborationer och dokumentera dem. 

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

* förstå att maten är uppbyggda av olika atomer och de sitter ihop på olika sätt i molekyler.  

* förstå vad som händer med matens molekyler när de hamnar i kroppens matspjälkningsystem.

* förstå hur kemister skiljer på syror och baser med indikatorer.

* ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet (atom, molekyl, de olika näringsämnena, matspjälkning, syror, baser, indikator)

* skriva och diskutera i en text om kemiska ämnen i vår mat

* skriva en planering av en laboration

* genomföra laborationer

 

Filmer att titta på för att repetera

studi.se (logga in med skolfederationen)

- fetter i maten

- kolhydrater i maten

- proteiner i maten

- matvanor

- vitaminer

- matspjälkning 1 - 2

- allt består av atomer

 

Bedömning

Vi kommer att avsluta området med en argumentationsuppgift där du ska diskutera olika näringsämnen och vad de är bra för och skriva en planering till en laboration.

 

Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Ämnesmatris Kemi år 4-6

E
C
A
KOMMUNIKATION
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
BEGREPP
- materia ...använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i samhället, naturen och människan.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materian på ett enkelt sätt. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: