Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornskandinavisk och samisk religion

Skapad 2020-10-04 16:18 i T1-skolorna Linköping
Vi arbetar med fornskandinavisk och äldre samisk religion, begreppet religion samt finner spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är religion? Varför finns religion? Hur har religionerna vuxit fram? Dessa frågor ska vi under höstterminen finna svar på. Vi ska lära oss om fornskandinavisk religion samt samisk religion genom att ta del av berättelser från dessa religioner. Vi ska också titta på vad för spår vi kan finna i dagens samhälle som lever kvar från våra fornnordiska religioner.

Innehåll

Innehåll i undervisningen:

Du ska få lära dig om ursprungsfolkens religioner i Norden. Vi lär oss om äldre samisk religion samt om nordisk mytologi. Vi kommer också lära oss om religionernas betydelse för människan genom historiens lopp. Nya ord och begrepp som du kommer få fördjupa dig i är bland annat religion och livsåskådning.

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar
Gemensamma diskussioner
Se filmer
Skriftliga uppgifter kopplade till temat

Begrepp:

Högtid, helig, livsåskådning, ursprungsfolk, fornnordisk, traditioner, offra, offerplats, samer, nåjd, kristendom, gudar, schaman

Bedömning/reflektion:

Bedömningen sker utifrån hur aktiv du är på lektionerna, ditt arbete med skriftliga uppgifter, genomgångarna och gruppdiskussionerna. Du kommer kontinuerligt få visa att du har lärt dig begrepp och innehållet på lektionerna .Vi avslutar området med ett prov.

Tidsåtgång:

Vi arbetar med detta arbetsområde under veckorna 41-45 totalt 160 min/veckan.

Källor:

Läromedel Puls, Religion

Studifilmer

Ur Skola

SO rummet (www)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6

Matriser

Re
Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fornskandinavisk och samisk religion
Eleven kan beskriva fornskandinavisk och samisk religion och kan ge exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion beskriva några grundläggande drag för dessa religioner, samt kan ge minst ett exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion beskriva grundläggande drag för dessa religioner, samt kan ge minst två exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion beskriva dessa på ett utvecklat sätt, samt ge flera exempel på hur de kan iakttas i dagens samhälle.
Begrepp
Eleven använder sig av nya ord och begrepp inom religionskunskapen
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: