Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter - insändare

Skapad 2020-10-04 16:33 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 Svenska
Ni har redan arbetat med tidningstexterna notis och nyhetsartikel. Nu kommer ni att få arbeta med texttypen insändare. Det är också en vanligt förekommande texttyp i tidningar, både i pappersform och på nätet. Det är en argumenterande text.

Innehåll

Konkretisering av mål

 • du ska få öva din förmåga att läsa olika sorters texter tex. insändare
 • du ska få arbeta med olika uppgifter till insändare, där du utvecklar din förmåga att läsa och förstå olika sorters texter
 • du ska få kunskap om hur insändare är uppbyggda och vad man använder för sorts språk när man skriver dessa
 • du ska få öva din förmåga att skriva olika sorters texter
 

Arbetssätt

 • Gemensamma och enskilda uppgifter. Läsa, skriva och lyssna.
 

Bedömning

 • Grupp och helklassamtal
 • Visst lektionsarbete (uppgifter)
 • Skriftlig bedömning: Insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Text insändare - ht 20

Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du på ett utförligt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du på ett utförligt och med engagemang vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör.
Du har ett par argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt och engagerat sätt varför du tycker som du gör.
Du ger förslag på lösning.
Du ger förslag på en realistisk lösning.
Du ger förslag på realistiska lösningar. Kanske ett till varje argument. Du använder värdeladdade ord för att stärka dina argument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning som till exempel med ord som "för det första, för det andra...", "å ena sidan..", "å andra sidan.."
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning.
Texten har till viss del en struktur som passar en insändare tex. rubrik, inledning, signatur.
Texten har en struktur som passar en insändare med rubrik, inledning med presentation av åsikt/bakgrund och avslutning med lösning/uppmaning.
Texten är välstrukturerad med effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Texten är delvis styckeindelad.
Texten är styckeindelad.
Texten har konsekvent och effektiv styckeindelning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare till exempel med ord och uttryck som passar genren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt till exempel med ord som passar genren.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Tempus används på ett effektivt sätt.
Skrivregler
Du följder i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: