Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation, fsk Veta skola

Skapad 2020-10-04 17:05 i Veta skola Mjölby
Grundskola F Svenska
Under året i förskoleklassen utvecklar vi på ett lekfullt sätt barnens språk och kommunikation och lägger grunden till språklig medvetenhet.

Innehåll

Tid: läsåret 20/21

Syfte

Syftet med språk och kommunikation är att på olika sätt ge eleverna möjlighet att utveckla sitt intresse och förmåga för- och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.

Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Mål

Målet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • tala, lyssna och samtala
 • förstå vad texter handlar om
 • känna igen bokstäverna och deras ljud
 • spåra och skriva bokstäver
 • skriva sitt namn och enkla ord
 • förstå begrepp

 Så här arbetar vi

Varje dag arbetar vi med språket på olika sätt. Vi har högläsning, diskussioner, eleverna övar på att lyssna och prata inför gruppen, vi tränar på att höra bokstavsljud, rita och skriva. Vi leker med rim, ramsor, ordlekar och sång. Vi använder även digitala verktyg, tex skolplus för att utveckla språket.

Vi arbetar bland annat utifrån Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är ett arbetsmaterial i svenska som syftar till att på ett lekfullt sätt öka elevernas fonologiska och språkliga medvetenhet.

Vi använder även boken Lyckostjärnan och i den tränar vi framförallt läsförståelse men även stavning, finmotorik och begrepp, ordförståelse, instruktioner, hur berättelser är uppbyggda. 

Så här ser vi att eleverna utvecklas

 • genom observationer under arbetets gång både enskilt och i grupp.

 • genom samtal med pedagog och klasskamrater.

 • genom kartläggning av elevernas språkliga medvetenhet med hjälp av kartläggningsmaterialet "Hitta språket".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: