Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-10-04 21:06 i Vreta kloster skola Linköping
I början av årskurs 1 kommer du att arbeta med alfabetet. Du ska lära dig att känna igen bokstäverna. Du ska veta hur de låter och hur du formar dem. Du ska även lära dig att sätta ihop bokstäverna till ord och sedan kunna koppla ihop orden till enkla meningar.
Grundskola F – 1 Svenska Svenska som andraspråk
I årskurs 1 kommer du att arbeta med alfabetet och läsinlärning. Du ska lära dig att känna igen bokstäverna. Du ska veta hur de låter och hur du formar dem. Du ska även lära dig att sätta ihop bokstäverna till enkla ord och meningar.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

I årskurs 1 kommer du att arbeta med alfabetet och läsinlärning. Du ska lära dig att känna igen bokstäverna. Du ska veta hur de låter och hur du formar dem. Du ska lära dig att sätta ihop bokstäverna till enkla ord och meningar. 

Vi kommer att arbeta enskilt, i smågrupper och i helklass med olika övningar för att träna alfabetet samt läsinlärning. 

Vi kommer också att arbeta med muntlig framställning.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • samtala
 • skriva så att du själv och andra förstår
 • läsa och förstå det du läser

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • muntligt berätta om vardagsnära situationer
 • skriva så att du själv och andra förstår
 • läsa och förstå det du läser

 

 

Hur din lärare ser vad du har lärt dig:

 • I det dagliga arbete med svenska/SVA.
 • Hur aktivt du deltar i gemensamma diskussioner och genomgångar.
 • Skolverkets bedömningsstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: