Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO I skolan

Skapad 2020-10-04 20:54 i Vreta kloster skola Linköping
Tema i skolan: Varför år vi i skolan. Vem bestämmer? Skolan förr och nu. Demokrati vad betyder det? Hur får vi alla att trivas?
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Varför går vi i skolan? Vem bestämmer? Demokrati i skolan med klassråd och elevråd. Hur gör vi så att alla trivs och mår bra?

Innehåll

 

Undervisningens innehåll:

Genom SO boken Puls sidan 6-15, kommer vi ge eleverna information, kunskap och reflektioner kring deras vardag i skolan. Eleverna ska även få insikt i ett demokratiskt tänkande i skolan, detta genom exempelvis klassråd och elevråd. 

Vi kommer även visa film om hur man är en bra kompis och diskutera hur du som elev kan vara med och påverka i skolan. 

Undervisningen kommer ske genom att vi läser, skriver, ritar och samtalar. 

Begrepp:

demokrati, påverka, bestämma, trivselregler, elevråd, klassråd 

Elevinflytande:

Eleverna får vara med och påverka arbetssättet genom att ge förslag på olika tillvägagångssätt för att inhämta kunskap.

Utvärdering:

Vi börjar med att göra en tankekarta om temat "i skolan", för att ta reda på elevernas förförståelse om ämnet. Vi tar även upp målen med temat och hur eleverna ska visa förmågorna i slutet av temat, genom en ny tankekarta. 

Bedömning:

Eleverna ska vara aktiva genom att delta i samtal, lyssna samt göra uppgifterna i arbetsboken. De ska även visa förståelse för begreppen och kunna använda orden.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: