Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer i naturen?

Skapad 2020-10-05 07:05 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Naturen eftersom vår verksamhet bygger till stor del på vistelse utomhus både i naturen och på vår gård. Vi utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen utifrån våra gemensamma upplevelser i naturen.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Vad händer i naturen?

Tidsperiod: September Hösten 2020 och våren 2021

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp: Elefanten

Barnens ålder: 1 - 5 år

År och datum: 2020 09 28

Planeringen Upprättad av: Jasminka Efendic, Gerd Larsson och Marie Adolfsson.

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk och begrepp kopplade till temat

- Matematik

- Högläsning och boksamtal 

- Sånger, ramsor, sånglekar, tecken som stöd.

- Digitalisering, 

- Matematik 

- Lek och rollek

- Naturvetenskap, bl.a årstidsväxlingar

- Skapande

- Teknik

- Träna motoriken

- Skapande bl.a av återbruk och skogsmaterial
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Utveckling och lärande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Att värna om naturen
- Öka begreppsförståelsen och språket

- Matematik
- Upptäcka naturen med sina sinnen.

- Träna socialt samspel och kommunikation

- öka intresset för bokstäver, skrift , texter och boksamtal

- Samtala och reflektera tillsammans med hjälp av bilder , processvögg, filmer.

- Tecken kopplade till temat

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi observerar vad barnen gör och samtalar om för att kunna följa barnens intresse under temats gång.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Dokumentationsmallarna 1.2 och 3,

Process/dokumentationsvägg,

-Månaadsbrev

- Reflektion bl.a utifrån barnens foton och upplevelser via processvägg och projektor,

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: