👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Räkne-Reza

Skapad 2020-10-05 08:05 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
På Delfinen använder vi oss av matematik och matematiska begrepp i undervisningen varje dag. Vi arbetar med digitala verktyg som utmanar barnen i nya matematiska kunskapsområden, vi räknar, vi lekar lekar där vi måste följa regler, vi spelar spel brädspel tillsammans. Allt detta gör vi både inomhus och utomhus. Genom matematikens värld lär vi av och med varandra.

Innehåll

Mål och syfte

På Delfinen ser vi att barnen visar intresse för matematik, ett intresse som skapar möjligheter att öka en förståelse och kunskap som ger större förståelse och delaktighet i vardagen. Vi lär kring de olika matematiska begreppen vi använder dagligen, och på så sätt får vi ett rikare ordförråd samt förstår att begreppen används i flera olika situationer som vi möter på i vår vardag.

Genomförande

- I vår undervisning kommer vi att använda oss av att mäta olika saker med hjälp av måttband och prata kring de olika matematiska begreppen, bland annat cm och meter. 

- Vi lär oss även matematiska begrepp att sortera, kategorisera olika material.

- Vi spelar spel och gör olika tärningslekar både inne  och utomhus.

- Vi målar former så som bland annat cirklar, kvadrater, Trianglar. Vi letar former på väg till skogen, parker och på gården och inomhus.

- Vi använder oss av olika lägesord när vi pratar med barnen.

-Vi räknar på samlingar hur många barn och vuxna som finns i gruppen varje dag.

 

Dokumentation

Vi använder oss Räkne-Reza till ämnet matematik dokumenterar våra kunskaper via veckoinformafion samt i barnens lärloggar Vi sätter också upp barnens målningar och skriver loggar för att beskriva hur arbetet har utvecklas. Barnen är delaktiga i skapandet av dokumentationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18