Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Räkne-Reza

Skapad 2020-10-05 08:05 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
I barnens vardag På Snäckbacken använder vi matematik varje dag. Just nu är intresset stort för spel, regler och olika sätt att räkna. Vi pratar om former och hur de kan se olika ut. Genom ett upptäckande förhållningssätt möter vi barnens nyfikenhet i matematikens värld.

Innehåll

Mål och syfte

I förskolan har vi fångat upp att barnen visar intresse för matematik, ett intresse som skapar möjligheter att öka en förståelse Och kunskap kring de olika matematiska begreppen vi använder dagligen. 

Genomförande

- I vår undervisning kommer vi att använda oss av att mäta olika saker med hjälp av måttband och prata kring de olika matematiska begreppen, bland annat cm och meter. 

- Vi lär oss även matematiska begrepp att sortera, kategorisera olika material.

- Vi spelar spel och gör olika tärningslekar både inne  och utomhus.

- Vi målar former så som bland annat cirklar, kvadrater, Trianglar. Vi letar former på väg till skogen, parker och på gården och inomhus.

- Vi använder oss av olika lägesord när vi pratar med barnen.

-Vi räknar på samlingar hur många barn och vuxna som finns i gruppen varje dag.

 

Dokumentation

Vi använder oss Räkne-Reza till ämnet matematik dokumenterar våra kunskaper via veckoinformafion samt i barnens lärloggar Vi sätter också upp barnens målningar och skriver loggar för att beskriva hur arbetet har utvecklas. Barnen är delaktiga i skapandet av dokumentationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: