Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva till en bild

Skapad 2020-10-05 09:07 i Atlasskolan Linköping
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Det kan vara lättare att skriva en berättelse om du har en bild att utgå från.

Innehåll

 

 • Beskriv bilden med tre meningar.
 • Beskriv vad du kan höra, lukta, känna eller smaka på bilden.
 • Skriv tre meningar om bilden, men det du inte ser! (vad finns utanför bilden, fantisera om vad personerna gör på platsen, vad tänker/känner de, var platsen är).
 • Skriv tre meningar om vad personerna gjorde innan de befann sig på platsen.
 • Skriv tre meningar om vad personerna ska göra sen.
 • Gör om meningarna till en kort berättelse om bilden (placera in bilden i början, mitten eller slutet).

Läs igenom din berättelse. Förstår du allt? Har du mellanrum mellan orden? Har du små bokstäver utom i namn och i början av meningar? Slutar du meningarna med punkt eller frågetecken?

Be en kamrat läsa igenom berättelsen och kontrollera samma saker.

Lämna in din berättelse!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: