👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2020-10-05 09:33 i Förskolan Skutan Mönsterås kommun
Värdegrundsarbete på en inskolningsavdelning.
Förskola
På förskolan ska alla känna gemenskap, trygghet och bli respekterad för den man är. Vi arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

     

Var är vi?

Vi är en barngrupp på 20 barn och 4 pedagoger. Vi har nyligen skolat in 4 nya barn till gruppen och börjat landa i vår nya lokal. 

 

 

    

Vart ska vi?

 

 

Vi ska skapa trygga och återkommande rutiner för att skapa lugn och stabilitet i barngruppen.

Vi strävar efter ett klimat präglat av tolerans för olikheter och individuella behov.

Vi vill skapa en gruppkänsla där alla känner sig trygga och trivs. 

 

Varför ska vi?

 

I vår barngrupp finns givetvis olika individer med olika behov, som alla ska känna sig respekterade och lika mycket värda, med lika möjlighet att utvecklas och att lyckas.

Vi tror att rutiner ger igenkänning och förutsägbarhet som i sin tur leder till arbetsro och trygghet.

   

Hur gör vi?

Rutiner är en stor del av vår vardag. Tillsammans med barnen skapar vi rutiner som fungerar för oss för att vår vardag ska bli så bra som möjligt. Vi har flera gruppmoment under dagarna där vi tillsammans tränar på att vara en grupp (exempelvis måltider, på/av-klädning i hallen, samlingar etc.)  men även flera stunder där barnen får möjlighet att utforska på egen hand (exempelvis fri lek, utevistelse m.m.). Vi arbetar ibland i små grupper och ibland i helgrupp. 
Vi använder bildstöd för att tydliggöra vad och hur vi ska göra  olika aktiviteter under dagen.

Vi pedagoger strävar efter att vara bra förebilder som grund för ett gemensamt värdegrundsarbete. Vi pedagoger vägleder barnen vid konflikthantering, visa respekt och hänsyn, hjälpa varandra och att lyssna på varandra. 

Exempel på aktiviteter:

 

använda bildstöd och tecken som tydliggörande ( t ex dagsschema, materialplats etc). 

• pedagogerna läser gemensam litteratur om tydliggörande pedagogik

• vi kopplar ihop ett tema-arbete med tydliggörande pedagogik (Bok: Vad sa pappa Åberg? som handlar om att göra en sak i taget, var sak på sin plats).

• väntar på varandra vid matbordet 

• säga ”stopp” till kompisar istället för fysisk konflikt

• problemlösning ”hur gör vi nu?”

• vuxna ger förslag på hur barnen kan fråga varandra på ett vänligt sätt (t ex Får jag vara med? Ska jag hjälpa dig? Vill du kramas? Kan jag också få...?)

• vi delger vårdnadshavarna hur och varför vi arbetar med värdegrundsfrågorna, tema-arbete och bildstöd

• arbetslaget går igenom planen mot diskriminering och kränkande behandling med jämna mellanrum och resonerar om aktuell arbetssituation, 

• vi använder oss av böcker som rör kamratskap, vi läser och framför allt resonerar med barnen om det vi läse

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18