Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden, ett Hållbarhets arbete.

Skapad 2020-10-05 09:46 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Genom brevväxling med rymdfiguren Paxi följer vi barnens nyfikenhet och intressen. Både Paxi och barnen ställer frågor till varandra om livet på jorden eller i rymden.

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

 

Varför

Läroplansmål

Vi jobbar med Hållbarhet som ett prioriterat mål på förskolan och vi väver in barnens nyfikenhet på rymden och ser vart det leder.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Vi fokuserar oss på Hållbarhet i naturen( på jorden och i rymden) och vår hälsa. Samt berör barnkonventionen under FN- veckan. 

Genom brevväxling med rymdvarelsen Paxi följer och leder vi barnens nyfikenhet och intressen. I brevväxlingen ställer vi frågor till varandra om rymden och jorden och för lättsamma diskussioner och aktiviteter kring hållbarhet.

Vi jobbar med skapande, vår hälsa och naturkunskap.

Var

(rum, plats, situation)

Inne och ute på förskolan, i helgrupp och smågrupper.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Genom en poststrukturellt ingångsmetod utmanar vi barnen och oss själva att öka vår kunskap om hållbarhet.

När

Tid för genomförande

Under minst fyra veckor.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 Alla i arbetslaget

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

Utanför Paxiprojektet har vi ägnat en dag åt ordet Nej/Stopp som en del ifrån Barnkonventionen att värna om sin vilja och kropp. Vi lekte och dramatiserade samt skapade en stopphand med tanke bubbla.

Vi har fortfarande barn som har svårt att säga nej eller att respektera ett nej men vi upplever att alla barn är medvetna om ett Nej/stopp:s betydelse.

Nästa område att prata kring är att hemligheter, goda eller dåliga. Det hann vi inte med men det kan komma under nästkommande period med tankar kring källkritik.

Vi har källsorterat vid källsorteringen och samlat skräp. Ett barn är aktiv i pantinsamling och vi har gjort en matematiklek kring det vilket vi gör om när vi fått ihop mer pant.

Anita har kompletterat sagoyogan med barnmassage(onsdagar)

PAXI och barnen har kommunicerat genom brevväxling. När Paxi flyttade in på avdelningen, fick barnen i uppgift att beskriva sig själva och lära rymdvarelsen om jorden och dess natur. Sedan Paxi har introducerat sig för barnen, så har kreativa och undrande frågor förekommit hos barnen. Barnens gemensamma frågor hos barnen är t ex, hur kan Paxi se, hittar och äta i rymden? Har Paxi sett några stjärnfall? Hur kan Paxi andas i rymden? 

Vi har blivit tvungna att skapa ett separat dokument angående brevväxlingen. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: