Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och klimatzoner ht 2020

Skapad 2020-10-05 10:01 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Geografi
vecka 41-46

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Orientera dig på jordklotet
 • Använda olika kartor och beskriva
 • Presentera muntligt

 

ARBETSSÄTT

Vi arbetar tillsammans med häftet och du kommer till att börja med att få en inblick i ämnet geografi och hur man kan arbeta med olika geografiska perspektiv. Därefter fortsätter vi med att titta på kartor, vad man kan ha dem till och tränar i det sammanhanget olika betydelsefulla geografiska begrepp. Vi arbetar kontinuerligt med uppgifter och namngeografi (geografiska platser som nämns i häftet). Vi fortsätter sedan gemensamt med en kort introduktion om klimatzoner och sedan arbetar du tillsammans med kamrater kring en klimatzon som ni ska presentera för klassen gruppvis. Grupparbetet ska redovisas med bildstöd, vilket kan vara en plansch eller powerpoint. I presentationen ska ingå:

 • var klimatzonen finns på en världskarta
 • vilket klimat
 • vilken växtlighet
 • vilket djurliv
 • vad som odlas i denna zon

BEDÖMNING

 I provet visar du din kunskap att:

 • Ange geografiska platsers namn.
 • Markera klimatzonerna på en världskarta samt typisk växtlighet och djurliv för respektive klimatzon.
 • Använda/läsa av olika geografiska kartor och beskriva.
 • Använda för området relevanta begrepp 

Muntlig presentation i vecka 45 och prov i vecka 46.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

C

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

A

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser

Ge
Kartkunskap och klimatzoner ht 2020

Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Namngeografi
Du namnger några geografiska platser korrekt.
Du namnger flera geografiska platser korrekt.
Du namnger större delen av de geografiska platserna korrekt.
Du namnger i stort sett alla geografiska platser korrekt.
Använda kartor
Du anger kortfattat vad några olika geografiska kartor visar. Du löser några av uppgifterna till viss del korrekt.
Du anger kortfattat vad olika geografiska kartor visar. Du löser flera av uppgifterna korrekt.
Du anger tydligt vad olika geografiska kartor visar. Du löser större delen av uppgifterna korrekt.
Du anger utförligt vad olika geografiska kartor visar. Du löser i stort sett alla uppgifter korrekt.
Beskriva
Du beskriver utan samband och uttrycker ett konstaterande utan förklaring.
Du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande med kortfattad förklaring.
Du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt.
Du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning.
Begrepp
Du använder flera begrepp felaktigt eller begrepp saknas.
Du använder flera begrepp i korrekt sammanhang men förståelsen av innebörden är otydlig
Du använder begrepp i korrekt sammanhang och visar att du förstår dess innebörd.
Du använder begrepp nyanserat och i korrekt sammanhang, vilket visar på en mycket god förståelse av begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: