👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension

Skapad 2020-10-05 10:11 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Eleverna ska göra en filmrecension av en film, som vi gemensamt sätt i skolan.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska nu skriva en recension om filmen du har sett. Fokus ligger på din upplevelse och filmens budskap.

Innehåll

 

Vi ska gemensamt titta på film.  Efteråt kommer vi att diskutera samt skriva en filmrecension. Huvudfokus kommer att ligga på budskap och upplevelse. Texten skrivs i flytande form. 

Uppgifter

 • Filmrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Genreskrivning - recension

E
C
A
Skriva
Du kan på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan skriva recensioner med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva recensioner med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva recensioner med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken med god säkerhet.
Du ska kunna ge enkla omdömen om filmens budskap, innehåll och språk.
Du ska kunna ge utvecklade omdömen om filmens budskap, innehåll och språk.
Du ska kunna ge välutvecklade omdömen om filmens budskap innehåll och språk.