👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The road trip

Skapad 2020-10-05 10:12 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 8 – 9 Engelska
Du ska planera och dokumentera en bilresa genom USA samt förbered en muntlig presentation om olika sevärdheter du besöker längs vägen.

Innehåll

1.   Individual assignment - To write a journal 250 - 500 words.

Keep a journal each day and stop along the road. The trip will last for three days with one stop each day. Be realistic about how far you can drive each day. 

Write about what you have done and what you have seen. Be creative!

What car are you driving?

·         What do you see along the road?

·         Where are you staying? – look at hotels on the Internet.

·         Plan your meals – where are you going to eat? What? Any local specialities?

·         What are you going to do during your trip? Look at the Internet for information.

o   Attractions

o   Cities

o   Sights

o   Sports

 

2.  Group/Pair assignment - Write about two attractions.

 

You are going to work in groups or pairs. Write about one special attraction that you will visit during your trip each. 

  • Where is it located?

  • Does it have an interesting history?

 

You will present your work on your attraction by making a powerpoint presentation. Make sure you are well prepared to do the presentation

Uppgifter

  • A trip to America

Matriser

En
Engelska skriftlig förmåga

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Grammatik
.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär och idiomatik
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Du använder ett varierat ordförråd, anpassat till uppgiften.
Du använder ett avancerat och varierat ordförråd, med idiomatiska uttryck, som passar uppgiften.
Stavning och interpunktion
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. Du följer huvudsakligen skrivreglerna
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen. Du följer med få undantag skrivreglerna.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel. Du följer skrivreglerna.
Anpassning till syfte och situation
Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig presentation
Du formulerar dig enkelt och begripligt med hela meningar.
Du formulerar dig väl med vissa anpassningar till mottagare och situation.
Du uttrycker dig väl med tanke på mottagare och använder ett nyanserat språk och uttryck.