👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förföljaren

Skapad 2020-10-05 10:31 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
"Hennes fingrar slöt sig om pepparsprejen. Tanken trummade i hennes huvud: Måste härifrån, måste härifrån. Hon rusade nerför trappan. Hallen. Ytterdörren. Hon stannade upp. Ett suddigt ansikte i det kupade dörrglaset." Vi läser Magnus Nordins spänningsberättelse "Förföljaren".

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter. (kursplan svenska, Lgr11).

 

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Träna olika sätt att ta sig an text läsa för att förstå handling, förstå karaktärer och det som sker både på och mellan raderna.
  • Formulera dig i skrift följa språkets regler.
  • Metakognitiva förmåga - tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera kring olika frågeställningar, dra paralleller bortom raderna samt använda förmågan att citera. 
  • Begreppsförmåga - utöka ditt ordförråd.

 

ARBETSSÄTT

Vi läser romanen "Förföljaren" av Magnus Nordin. Du läser både i skolan och hemma. Genom att gemensamt läsa samma bok kommer vi kunna ta del av varandras tankar och erfarenheter. Vi kommer därför att ha boksamtal i grupper på fredagar. Varje vecka har du också uppgifter till de sidor du läst som du redovisar skriftligt i Teams. Du förstärker dina iakttagelser och reflektioner med citat. Du får kontinuerlig feedback i Teams ifrån mig kring det du skriver.

 

BEDÖMNING

Boken ska vara läst till vecka 46 och du ska har gjort alla uppgifter i Teams.  

 

UPPGIFTER

ENSKILT

Här har du frågor på texten som är uppdelade i fem delar. Varje vecka gör du uppgifterna som hör till de sidor vi läst.

Du skriver dina reflektioner i ett Word dokument på Teams. 


INDIVIDUELLA FRÅGOR TILL BOKEN 


GRUPPUPPGIFT

Du ingår i en grupp där ni gemensamt deltar i boksamtal. Vid samtalen har ni gemensamma skrivit anteckningar utifrån diskussionsfrågorna nedan.

FRÅGOR TILL GRUPPEN SOM BESVARAS GEMENSAMT

Uppgifter

  • Uppgift v 46

  • Läsuppgifter

  • Missade boksamtal - inlämning

Matriser

Sv SvA
Läslogg Förföljaren

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.