👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt år 7, kapitel 2, geometri, HT20

Skapad 2020-10-05 10:54 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Vi lever i en tredimensionell värld, hur skulle världen se ut om den var tvådimensionell eller endimensionell? Snowboardåkare pratar om att de kan göra en "sju-tjugo" eller en "tusen-åttio". Vad menar de då?

Innehåll

Matte direkt 7 - kapitel 2, geometri

Under veckorna 41-46 kommer vi att arbeta med kapitel 2 som handlar om geometri i Matte direkt 7 och här nedanför kan du se vilka tal du ska räkna och vara klar med varje vecka. Är det så att du inte är klar så behöver du ta eget ansvar, utnyttja gärna läxhjälpstiden i skolan på måndagar 15.30-16.30 och onsdagar 15.30-16.30.

Viktiga begrepp att känna till: endimensionell, längd, sträcka, meter, tvådimensionell, area, yta, kvadratmeter, tredimensionell, volym, kropp, kubikmeter, kant, sidoyta, basyta, hörn, prisma, rätblock, kub, pyramid, månghörning, sida, diagonal, rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, vinkelsumma, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, parallell, parallelltrapets, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd, begränsningsyta

Mål att uppnå
När du är klar med kapitel 2 så ska du kunna:

  •         Beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
  •         Beräkna omkrets och area av månghörningar
  •         Beräkna volym av prismor och rätblock
  •         Några enheter för längd, area och volym
  •         Beräkna arean av begränsningsytor

 Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt och skriftligt. Arbetsområdet avslutas med prov onsdagen den 11/11 (del 1) och torsdagen den 12/11 (del 2). 

 

 

Arbetsschema

Titta noga igenom de gröna eller blåa sidorna innan du sätter igång, är det uppgifter på din nivå? För dig som har ett träningshäfte (TH) så behöver du arbeta med dessa uppgifter först och därefter väljer du uppgifter på de blå sidorna. Om du tycker att det är svårt att veta vilka uppgifter du ska arbeta med så behöver du ta hjälp av din lärare så att vi i samråd kan komma överens om vilka uppgifter du ska fokusera på.

Tycker du att de blåa verkar för lätta så arbetar du med de gröna och tycker du att de gröna verkar lätta så arbetar du med de röda sidorna. För dig som väljer att arbeta med de röda sidorna så är det uppgifterna 1 – 37 som gäller. Om du blir klar med dessa uppgifter så kan du även räkna uppgifterna på de svarta sidorna och då är det 1 – 11 som gäller. Det är viktigt att du arbetar med uppgifter på din nivå och att de utmanar dig så att du kommer vidare i din matematiska utveckling!

Vecka

Matte direkt 7, gröna sidor. Följande uppgifter ska räknas:

Matte direkt 7, TH och blå sidor. Följande uppgifter ska räknas:

Genomgång av följande moment

Läxa

v.41

1-29

 

 

TH: 1-8

1-12

Dimensioner, tredimensionella kroppar, vinklar, vinkelsumma samt olika typer av trianglar.

Bli klar med veckans planering.

v.42

30-62

TH: 9-33

13-33

Olika typer av månghörningar, beräkning av omkrets och area

Läxa 3 på

s.276

Bli klar med veckans planering.

v.43

63-87 + diagnosen

TH: 34-39

34-43 + diagnosen

Beräkning av volym. Beräkning av begränsningsyta.

Bli klar med veckans planering.

v.45

Utifrån resultatet på diagnosen så väljer du vilka uppgifter du behöver arbeta mer med. Antingen uppgifter på den röda kursen eller den blå kursen.

Följ planeringen för de gröna sidorna. Arbeta med de uppgifter som var kluriga.

 

Läxa 4 på

s 277

Bli klar med veckans planering. Öva inför provet.

v.46

Provvecka! Fortsätt arbeta med förra veckans arbete samt att du även kan plugga inför provet.

Provvecka! Fortsätt arbeta med förra veckans arbete samt att du även kan plugga inför provet.

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Matematikförmågor

F (Insats krävs)
E
C
A
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och för enkla resonemang om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för utvecklade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för välutvecklade och nyanserade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du med säkerhet mellan olika uttrycksformer.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du väljer och använder matematiska metoder som kan leda fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder som leder fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder som leder fram till ett korrekt svar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan förstå och återge enkelt matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Du kan förstå och återge utvecklat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan förstå och återge avancerat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är möjliga att följa. Ditt matematiska språk är godtagbart.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är lätta att följa. Ditt matematiska språk är utvecklat.
Du redovisar dina matematiska lösningar strukturerat så att de är tydliga och lätta att följa. Ditt matematiska språk är välutvecklat och ändamålsenligt.