👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kap 2 - Geometri åk 8 ht 2020

Skapad 2020-10-05 10:59 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna: •förklara vad area och omkrets är •beräkna arean och omkretsen av rektanglar, kvadrater, parallellogram, romb, trianglar och cirklar •använda de vanligaste areaenheterna och längdenheterna samt göra enhetsomvandlingar •använda skala och göra mätningar i en ritning •förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 41 - 46

Så här kommer vi att arbeta:

Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka enligt planeringen.

 

Individuell räkning i boken.

 

Gruppövningar med resonera och utveckla som fokus.

 

Diagnos och prov.

Diskussioner kring uppgifter och lösningar.

Vi fokuserar på beräkningar och redovisningar (kommunikation och resonemang).

 

 

             Vecka                                                              Avsnitt                                                                     Klar till och med sidan

 

 

              41

 

 

 

      Area

      Rektangelens area

      Parallellogrammens area

      Höjder i trianglar

      Triangelens area

    

                   

                  42 - 47

 

 

              42

 

 

      Cirkelens area och omkrets

      Areaenheter – omvandlingar

      Area av stora områden

 

                  48 -  51                

 

              43

 

      Area hemma

      Symmetri

      Diagnos

 

                  52 - 57

 

              44

 

 

 

 

 

                 

       

              45

 

 

      Begräsningsyta

      Fortsatt arbete med blå/röd kurs

 

                 Blå- 63

                 Röd- 71

 

 

             46

 

 

      Fortsatt arbete med  blå/röd kurs

      Sammanfattning/

repetition

 

      Prov

 

 

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Inlämnings/arbetsuppgifter, muntliga diskussioner och prov kommer bedömas. 

Bedömningen av ditt arbete visas i bedömningsmatrisen för matematik.

(Planering -> Bedömningsmatris -> Matematik stadiematris åk 7-9 Fässbergsskolan).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9