👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasisvampar

Skapad 2020-10-05 11:08 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
I denna uppgift ska vi träna på att jobba tredimensionellt med tekniken papier maché. Vi ska också genom dessa skulpturer träna på att uttrycka egna åsikter, erfarenheter och upplevelser av exempelvis samhället
Grundskola 7 Bild
Vi ska i denna uppgift jobba med form ( papier maché) och att uttrycka sina åsikter

Innehåll

 

 

Ni ska arbeta med att hitta på en egen svampsort som ni skissar upp innan ni börjar forma den i papier maché. Till denna skiss och skulptur ska ni också skriva en text där ni förklarar vad svampen har för egenskaper. Dessa egenskaper ska förmedla en egen erfarenhet eller åsikt ni har om exempelvis samhället eller skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Bild 7-9

Rubrik 1

E
C
A
BILDSPRÅK
Enkelt bildspråk som är delvis genomarbetat
Utvecklat bildspråk som är relativt väl genomarbetat
Välutvecklat bildspråk som är väl genomarbetat
TEKNIK
I huvudsak fungerande
Relativt välfungerande och varierat
Väl fungerande, varierat och idérikt
BILDKOMPOSITION
I huvudsak fungerande
Relativt väl fungerande
Väl fungerande
IDÉER
Bidrar till att utveckla idéer inom några områden
Utvecklar delvis egna idéer inom några områden
Utvecklar egna idéer inom några områden
PROCESSEN
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt
PRESENTERAR
Med viss anpassning till syfte
Med relativt god anpassning till syfte
Med god anpassning till syfte
OMDÖMEN
Enkla med enkla samband
Utvecklade med förhållandevis komplexa samband
Välutvecklade med komplexa samband
TOLKAR
Med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Med utvecklade och väl underbyggda resonemang
BESKRIVER
På ett enkelt sätt med viss användning av begrepp
På ett utvecklat sätt med relativt god användning av begrepp
På ett välutvecklat sätt med god användning av begrepp