👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande och instruerande texter.

Skapad 2020-10-05 11:20 i Vallåsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Eleverna kommer under följande arbetsområde få skriva argumenterande texter och instruerande texter.

Innehåll

Våra mål

 Eleven ska:

 • Kunna argumentera i olika situationer och ge förslag på olika instruerande texter.
 • Kunna muntligt presentera och berätta för olika mottagare om ämnet med hjälp av stödord, bilder och digitala medier som hjälp för att kunna genomföra en muntlig presentation.
 • Kunna skriva olika typer av texter så som argumenterande text och instruerande text.
 • Muntligt kunna föra fram sina åsikter, och argumentera för, en förvald fråga.

Så här arbetar vi

 Vi kommer att:

 • Skriva egna argumenterande texter och instruerande texter.
 • Titta på filmer om olika argumenterande texter och instruerande texter.
 • Använda dator för att läsa andra argumenterande texter och leta argument

 

Bedömning 

Du ska arbeta aktivt på lektionerna och skapa olika slags texter.

Du kommer få visa dina kunskaper vid ett test.

Du ska även göra ett muntligt framträdande och kunna förbereda och argumentera för dina åsikter i en viss fråga.

 

Du visar att du når målen genom att:

 

E

- skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

- söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

- förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

 

C

- skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation

- söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

- förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

 

A

- skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.

- söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

- förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

(Utdrag ur kunskapskraven i Svenska som Andraspråk, Skolverket)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA

Matriser

SvA
Argumenterande och instruerande text

Rubrik 1

E
C
A
Skriva olika typer av texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Söka, välja ut och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Förbereda och genomföra muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.