Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2020-10-05 11:54 i Huaröds förskola Kristianstad
Förskola
Vad händer i naturen på hösten? Varför får löven andra färger på hösten? Varför tappar träden löv? Vad gör djuren i naturen på hösten?

Innehåll

Mål

Att skapa nyfikenhet på årstidsväxlingar och på naturens kretslopp samt ta tillvara på barnens frågor och reflektioner kring det som händer runt omkring oss på hösten. Varför får löven andra färger på hösten och varför tappar träden sina löv? Vad gör djuren i naturen på hösten? 

Orsak till valt mål

Barnen reflekterar på olika sätt kring det som händer i naturen. Vi vill att barnen ska uppleva naturen som ett fantastiskt ställe att vistas i. Forskning visar att stressnivån sjunker hos oss människor när vi vistas i naturen. Och i den stressade värld vi lever i idag tror vi att barnen behöver få tillgång till just sköna roliga stunder i naturen. 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Utflykter i vårt närområde där vi upptäcker olika saker i naturen.

 Vi tittar på olika bladformer och använder då både de blad till tavlor.

Vi tittar på Skrutt tittar på hösten - ett program på UR. Vi läser böcker om djur och natur och reflekterar gemensamt över det vi läser. 

Vi plockar med oss olika naturmaterial på våra utflykter för skapande verksamhet på förskolan. 

 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

Vi dokumenterar olika aktiviteter och reflektioner tillsammans med barnen. Vi arbetar med barnens föreställningar - varför tror ni att det är så här? Vad tror ni kommer att hända? 

Experimenterar och tar reda på fakta tillsammans - reflekterar.

Det här resultatet förväntar vi oss

Vi förväntar oss att barnen ska få konkreta upplevelser och större förståelse för allt som händer i naturen på hösten - växter och djur. 

Vi förväntar oss att barnen ska bli nyfikna på att veta mer och bli medvetna om hur de kan söka kunskap. Att barnen med kunskap också ska bli rädda om och ta tillvara på det som naturen erbjuder i form av bär och svamp, naturmaterial till skapande samt att naturen är en fantastisk plats att vara i och njuta av. 

Så här kommer vi att utvärdera temat

Reflektion tillsammans med barnen och söka kunskap gemensamt för att hitta svar på barnens frågor. Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation i arbetslaget. Vad visar barnen intresse för och hur går vi vidare?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: