👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: ideologier och olika styresleskick

Skapad 2020-10-05 12:33 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet får du lära dig om vad politik faktiskt handlar om. Att känna till de olika idéerna/politiska ideologierna om hur samhället ska styras hjälper dig att förstå ursprunget till våra politiska partier. Varje dag fattas politiska beslut som påverkar ditt liv av de politiker och partier som folket valt. Därför är det samtidigt viktigt att du får koll på vad de olika riksdagspartierna tycker i några olika frågor.

Innehåll

Syfte

 • Se kopplingar till läroplanen

 

Centralt innehåll

 • Se kopplingar till läroplanen

 

Arbetssätt

 • Undervisningen tar sin utgångspunkt i din förförståelse dvs dina tidigare erfarenheter. Därifrån byggs sedan nya kunskaper.
 • Du läser/lyssnar på texter i läromedlet Samhällskunskap 8 Fundament s. 53-81
 • Du får lära dig att använda dig av strategier som du kan använda före, under och efter läsningen för att förstå texterna du läser.
 • Du arbetar aktivt med ämnesspecifika begrepp och tränar på att använda ett skolspråk för att du ska kunna visa dina kunskaper.
 • Du arbetar med instuderingsfrågor/tankekartor och andra övningar till det du läser.
 • Du tittar på filmer från SLI och Studi och arbetar med Quiz. 
 • Du arbetar/repeterar med hjälp av Kahoot/Quizlet för att befästa fakta/begrepp
 • Du funderar enskilt samt diskuterar det vi lär om både i såväl mindre som större grupp (EPA)

Arbetsgång

 • Arbetsområdet är indelat i olika temaområden: Vad är politik, Politiska ideologier, Politiska partier, Olika politiska skalor, Olika typer av partier och Olika stats-och styrelseskick

 

Bedömning

 • Ett mindre kapteltest om ideologier och partier
 • Inlämningsuppgift " Jämställdheten mellan män och kvinnor i Riksdagen". Uppgiften gör du under lektionstid.
 • Din muntliga aktivitet/resonemang såväl enskilt som i grupp under arbetets gång
 • Resultat utifrån olika bedömningssitiationer/moment sammanfattas i kunskapsmatrisen nedan.

 

 Tidsperiod

 • v. 41-43 (preliminärt)

Utvärdering

 • Enskild utvärdering av arbetsområdet i Google forms. Återkoppling i helklass.

 

Länkar: extra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.